อยุธยา-กาชาดปฏิบัติภารกิจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรวม 3 โครงการฯ 1 เปราะบาง

อยุธยา-กาชาดปฏิบัติภารกิจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรวม 3 โครงการฯ 1 เปราะบาง

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

               เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายปกรณ์เกียรติ กาฬษร นายอำเภออุทัย/นายกกิ่งกาชาดอำเภออุทัย สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาด ไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาธารณสุขอำเภอเสนา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายปกครองอำเภออุทัย ร่วมลงพื้นที่ปฏิติภารกิจ
          ประกอบด้วย 1. เยี่ยมนักเรียนทุนราชประชานุเคราะห์ ตาม “โครงการ 72 ทุนการศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ของเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ราย นายณัฐพงษ์ บำรุงถิ่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนอุทัย ตำบลอุทัย อำเถออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           2. เยี่ยมผู้ยากไร้และมีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ตาม “โครงการ ซ่อม สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ของเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ราย นายประพจน์ นรดี อายุ 38 ปี บ้านเลขที่ 15 ม.2 ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา มีอาชีพรับจ้างทำเกษตรกรรม รายได้ไม่เพียงพอ สภาพบ้านชำรุดทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยแก่การดำรงชีวิต
           3.เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ราย เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ เมืองนาคิน อายุ 2 ปี 6 เดือน บ้านเลขที่ 20 ม.1 ต.บ้านช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา และ 4.เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ราย นายประดับ กลิ่นสวัสดิ์ อายุ 26 ปี บ้านเลขที่ 22 ม.3 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้ป่วยพิการทางการเคลื่อนไหวแต่กำเนิด
           ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานที่ร่วมลงพื้นที่ปฏิบัตรภารกิจ ได้ร่วมมอบเงินทุนการศึกษาและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในเบื้องต้น พร้อมประสานโรงเรียนในการดูแลด้านการศึกษาของนักเรียนรายดังกล่าวต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!