สุพรรณบุรี-ร่วมงานบุญใหญ่ทอดผ้าป่าทิพย์ ปิดทองฝังลูกนิมิตบริวาร 2,000 ลูก รอบพระมหาเจดีย์

สุพรรณบุรี-ร่วมงานบุญใหญ่ทอดผ้าป่าทิพย์ ปิดทองฝังลูกนิมิตบริวาร 2,000 ลูก รอบพระมหาเจดีย์

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดสุพรรณบุรี

             ประชาชนแห่ร่วมงานบุญใหญ่ ทอดผ้าป่าทิพย์และปิดทองฝังลูกนิมิตบริวาร 2,000 ลูก รอบพระมหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระเจดีย์ 5 ยอด พระเจ้าห้าพระองค์ไว้ เพื่อสักการะบูชา โปรยกลีบดอกกล้วยไม้ รอบองค์พระมหาเจดีย์พระธาตุโพธิ์ทอง แห่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรี
              ไปกันที่วัดพระธาตุโพธิ์ทอง ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี พระพรหมมงคลวัชราจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14-15 ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน หลั่งไหลมาร่วมงานบุญใหญ่ทอดผ้าป่าทิพย์และปิดทองฝังลูกนิมิต 8 ทิศและลูกนิมิตบริวาร 2,000 ลูก โปรยกลีบดอกกล้วยไม้ รอบองค์พระมหาเจดีย์พระธาตุโพธิ์ทอง เพื่อความเป็นสิริมงคล แห่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรี
               ซึ่งรอบองค์พระมหาเจดีย์พระธาตุโพธิ์ทอง มีลักษณะเป็นรูปทรงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 29 เมตรหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงออกผนวช เมื่อมีพระชนม์มายุ 29 พรรษา รวมทางเดินทั้งสองข้างแล้ว ได้เส้นผ่าศูนย์กลางรวม 35 เมตร อันหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อมีพระชนม์มายุ 35 พรรษา ลานองค์พระมหาเจดีย์มีบริเวณพื้นที่กว้างด้านละ 80 เมตรอันหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันธ์ปรินิพาน เมื่อพระชนม์มายุ 80 พรรษา องค์พระเจดีย์มี 5 ยอดอันหมายถึง พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัลป์นี้ ซึ่งพระมหาเจดีย์พระธาตุโพธิ์ทอง นอกจากเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ยังเป็นพระอุโบสถและสถานที่ฝึกปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน อันเงียบสงบ ฝึกสมาธิ
                 สำหรับสาเหตุที่ต้องสร้างพระมหาเจดีย์ก็เพื่อให้เกิดศรัทธา เกิดความสามัคคี เกิดการบำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญเมตตาภาวนาและยังใช้เป็นที่พักกายพักใจ สำหรับผู้ที่ต้องการหนีร้อนมาพึ่งเย็น ให้มีความสุข ท่ามกลางความร่มรื่นแห่งแมกไม้ โดยมีพระครูธรรมธร อุทัยอุทโย เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุโพธิ์ทอง
                  สำหรับวัดพระธาตุโพธิ์ทอง พุทธศาสนิกชนสามารถเข้าชม สักการะ ขอพร 3 สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ จุดที่ 1.พระมหาเจดีย์พระธาตุโพธิ์ทอง จุดที่2.วิหารโพธิสุวรรณ พระอรหันต์ธาตุ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตและจุดที่ 3.อาคารพระธาตุ สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุของพระอริยะสงฆ์ หรือจะปฏิบัติธรรมพักกาย พักใจ โดยทางวัดไม่ได้กำหนดเงื่อนไขใดๆ แม้กระทั้งชุดสำหรับปฏิบัติธรรม จะสีอะไรก็ได้เพราะการปฏิบัติธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าที่ใส่ หากขึ้นอยู่ที่กายและใจต่างหากเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่ามีภาพมุมสูง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!