กาญจนบุรี-พ่อเมืองลงพื้นที่ตำบลช่องสะเดา สร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่า

กาญจนบุรี-พ่อเมืองลงพื้นที่ตำบลช่องสะเดา สร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่า

ภาพ-ข่าว รักษพล พุ่มพฤกษ์

            เมื่อเวลา 21.00 น.วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตำบลช่องสะเดา พร้อมด้วย นายฑรัท เหลืองสอาด ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี นายอนันท์ชัย ทองสีนุช ป้องกันจังหวัดกาญจนบุรี นายอุทัย ขันทอง รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี นายสพลทวรรธ วงษ์คำ ผู้ช่วย ปภ.กาญจนบุรี
โดยมีนายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พร้อมผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ประจำตำบล สารวัตรกำนันตำบลช่องสะเดา พร้อมทีม อส.อส เฝ้าระวังไฟป่าบ้านช่องสะเดา, อส.อส.เฝ้าระวังไฟป่าบ้านหมอเฒ่า ,อส.อส.เฝ้าระวังไฟป่าบ้านแก่งปลากด ,อส.อส.เฝ้าระวังไฟป่าบ้านท่ากะทิ กองอาสารักษาดินแดน จังหวัดกาญจนบุรั และ ด.ต.สฤษดิ์ กิจสมัย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ลาดหญ้าประจำป้อมจุดตรวจช่องสะเดา ร่วมต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ลงพื้นที่ตำบลช่องสะเดา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า ที่มีความรุนแรงอยู่ในขณะนี้
             พร้อมทั้งให้ดำเนินการแบบบรูณาการร่วมกันทั้งทางอำเภอเมือง ทั้งฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใก้ลเคียงได้ทราบถึงสถานการณ์ไฟป่าและให้ช่วยกันควบคุมดูแล เมื่อพบเห็นหรือทราบข่าวให้แจ้งชุดปฎิบัติการหรือผู้นำชุมชน เพื่อจะได้ช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าลุกลาม พร้อมกล่าวขอบคุณทีมงานตำบลช่องสะเดาทุกๆท่านที่เสียสละคอยช่วยเหลือเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าในครั้งนี้ ณ.ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านท่าทุ่งนา ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!