ประจวบคีรีขันธ์-อบต.อ่างทอง MOU บันทึกข้อตกลงร่วมมือ จัดโครงการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”

ประจวบคีรีขันธ์-อบต.อ่างทอง MOU บันทึกข้อตกลงร่วมมือ จัดโครงการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”

ภาพ-ข่าว:ณัฐธภพ พันสาย 

                วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอำนวย จันทร์เจ็ก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง เป็นประธานในการบันทึกข้อตกลง MOU จัดโครงการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2567 โดยมี นายสนม มณีแดง ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลอ่างทอง นายอนุกูล สิงห์เล็ก ท้องถิ่นอำเภอทับสะแก น.ส.สุดารัตน์ สังข์ฤทธิ์ วิทยากร “โครงการต้นกล้าไร้ถัง” บ.ซีพี ออยล์ จำกัด (มหาชน) นายชลิต เพชรดี กำนันตำบลอ่างทอง นายธานินทร์ บุญนี ปลัดอบต.อ่างทอง นางสาวภัณฑ์ธิมา รังสิกุล รองปลัดอบต.อ่างทอง นายอภินัทธ์ นิลสุข นักวิชา การสาธารณสุข รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อม สมาชิกสภาอบต. ผู้บริหารสถานศึกษา คณะสงฆ์ ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนสถานศึกษา ร่วมลงนาม MOU
               นางสาวภัณฑ์ธิมา รังสิกุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง กล่าวว่า ในนาม คณะผู้จัดโครงการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2567 โครงการนี้ มีเป้าหมายในการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ กับ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอทับสะแก วัดวังยาง วัดทุ่งพุฒิ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านวังยาง โรงเรียนวัดหนองหอย ชมรมผู้สูงอายุตำบลอ่างทอง สภาเด็กและเยาวชนตำบลอ่างทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทับสะแก อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) วิทยากรบรรยาย “โครงการต้นกล้าไร้ถึง” บริษัท ชีพี ออลล์ จำกัด (มหาขน) องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
               วัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนในตำบลอ่างทองในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง เพื่อจัดทำนวัตกรรมท้องถิ่นที่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำลังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่ออบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางแบบ 3Rs เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน และสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว ได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!