ปทุมธานี-รวมพลังถวายความจงรักภักดีแด่รมสมเด็จพระเทพฯพร้อมใจแต่งเหลืองร่วมกิจกรรมทั้งจังหวัด

ปทุมธานี-รวมพลังถวายความจงรักภักดีแด่รมสมเด็จพระเทพฯพร้อมใจแต่งเหลืองร่วมกิจกรรมทั้งจังหวัด

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดปทุมธานี

               วันที่ 16 ก.พ. 2567 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า นักเรียน นักศึกษา กว่า 2,000 คน รวมพลังแสดงความจงรักภักดี แต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลือง ร่วมกิจกรรม “จังหวัดปทุมธานี รวมพลังถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
              โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ทำพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายธูปเทียนแพ ถวายแจกันดอกไม้ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกล่าวแถลงการณ์น้อมแสดงความจงรักภักดี จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณ พร้อมโบกธงสีม่วง แสดงถึงความจงรักภักดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเสมอมาโอกาสนี้ ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี อำเภอลำลูกกา และอำเภอหนองเสือ ของจังหวัดปทุมธานี ต่างร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมใจกันจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีทุกหมู่เหล่า ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
               ทั้งนี้ กิจกรรม “จังหวัดปทุมธานี รวมพลังถวายความจงรักภักดี” จัดขึ้น ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีต่อปวงชนชาวไทยและชาวปทุมธานีตลอดมา โดยที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งยังเสียสละตนเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและชาวปทุมธานีในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดไพร่ฟ้า ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตามพระราชดำริ ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ด้านการเกษตร ทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิชัยพัฒนา โดยพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ของมูลนิธิชัยพัฒนา แก่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยี พระองค์ทรงสนพระหฤทัยในด้านนี้เป็นอย่างมาก โดยเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี อยู่เป็นนิจ
               นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้าง “ร้านกาแฟชายทุ่ง” บริเวณถนนรังสิต-นครนายก คลองสี่ ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี บนเนื้อที่ 19 ไร่ ซึ่งเป็นดินเปรี้ยวทั้งหมด ภายในแบ่งออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย โซนร้านกาแฟชายทุ่ง สวนดอกไม้ บ่อปลา และแปลงผักสวนครัว โซนที่ 2 เป็นนาข้าวแปลงนาสาธิต โซนสุดท้ายเป็นที่ดินว่างเปล่า 11 ไร่ เป็นที่สำหรับทำโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรชุมชนเมืองในพื้นที่ดิน ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!