ศรีสะเกษ-ตม.จัดชุดบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบการ

ศรีสะเกษ-ตม.จัดชุดบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบการ

ภาพ-ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

             เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.จิรประภาพ สุทธปรีดา ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.หญิง ชัญญา พรหมวารี รอง ผกก ตม.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.หญิงมณีพร บุญเลี้ยง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ จัดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมชุดตรวจบูรณาการฯป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งชุดตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย ผู้แทน กอ.รมน.จว.ศรีสะเกษ, ผู้แทนแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ,ผู้แทนฝ่ายปกครอง อ.เมืองศรีสะเกษ,ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะ เกษ,ผู้แทนจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ, ผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ,ผู้แทน ภ.จว.ศรีสะเกษ, รวมทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน โดยได้บูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่ อ.เมืองศรีสะเกษ จว. ศรีสะเกษ
             พ.ต.อ.จิรประภาพ สุทธปรีดา ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ผลการตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1.โรงสีข้าวหอมมะลิไทย ที่ตั้ง 54 ม.2 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ มีแรงงานต่าง ด้าวสัญชาติเมียนมา 3 คน และสัญชาติลาว 4 คน (ชาย 3 คน หญิง 4 คน) แรงงาน 15 คน รวม 22 คน 2. กิจการ โมจิ หมูปิ้งนมสด โดยนายอำนาจ ทุนภิรมย์ ( จำหน่ายหมูปิ้งนมสด ) ที่ตั้ง 76 ม.9 ต.หัวช้าง อ.อุทมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 3 คน (ชาย 2 คน หญิง 1 คน) แรงงานไทย 2 คน รวม 5 คน 3.โรงสีไฟศิริมงคล ที่ตั้ง 137/2-4 ม.5 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว 3 คน (ชาย 3 คน) แรงงานไทย 12 คน รวม 15 คน
               พ.ต.อ.จิรประภาพ สุทธปรีดา เปิดเผยต่อไปว่า ผลการปฏิบัติ ไม่พบการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย, ไม่พบปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน, ไม่พบการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายและแรงงานบังคับแต่อย่างใด ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน, พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561, กฎหมายประกันสังคม, การแจ้งเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวภายใน 24 ชม.
               แนะนำการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522, การห้ามใช้แรงงานคนต่างด้าวโดยผิดกฏหมาย,ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาต,การตรวจสุขภาพประจำปี, การป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน, การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ, การแนะนำนายจ้างในการพัฒนาฝีมือให้กับแรงงานในสถานประกอบการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!