อยุธยา-สภากาแฟประจำเดือนกุมภาพันธ์ สานสัมพันธ์ขับเคลื่อนงานนโยบายภาครัฐ เน้นการจัดการขยะ

อยุธยา-สภากาแฟประจำเดือนกุมภาพันธ์ สานสัมพันธ์ขับเคลื่อนงานนโยบายภาครัฐ เน้นการจัดการขยะ

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

สภากาแฟประจำเดือนกุมภาพันธ์ สานสัมพันธ์ขับเคลื่อนงานนโยบายภาครัฐ เน้นการจัดการขยะ ชูตำบลทับน้ำเป็นต้นแบบในการพัฒนาเรื่องคาร์บอนเครดิต

            เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ ร้านภูเจ้าเอย ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม “สภากาแฟ” โดยมี นายอาทิตย์ สอนไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางพงารัตน์ มาประณีต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลตรี เวชศักดิ์ ขันธอุบล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พลตำรวจตรี โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฯ นายประพันธ์ ตรีบุบผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเสกสรร ถนอมกิตติ ปลัดจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมในเดือนนี้ ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นเจ้าภาพหลัก
             นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟ เพื่อเป็นเวทีให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทุกหน่วยงานได้พบปะหารือพูดคุย แลกเปลี่ยนข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ภารกิจระหว่างหน่วยงาน อย่างไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานนโยบายของจังหวัดฯ การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ที่ภูเจ้าเอยในครั้งนี้ ได้เห็นแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเกษตร ให้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และขอชื่นชมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ของตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน ที่ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ แทบไม่ได้ใช้รถขยะ
            โดยใช้ระบบธนาคารขยะเข้ามาจัดการ รวมถึงการปลูกต้นไม้ กว่า 78,000 ต้นในตำบล ที่จะช่วยผลิตออคซิเจน ต้นไม้โตเต็มวัย จะสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 48 ปอนด์ต่อปี หรือ 22.77 กิโลกรัมต่อปี และจะผลิต ออกซิเจน ได้ 260 ปอนด์ต่อปี หรือ 11.793 กิโลกรัมต่อปี ดังนั้น ต้นไม้ 1 ต้นจะสามารถผลิตออกซิเจนได้ 0.32 กิโลกรัมต่อวัน ทำให้ต้นไม้ 1 ต้นจะผลิตออกซิเจนที่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ 2 คนต่อปี ซึ่งตำบลทับน้ำสามารถผลิตออกซิเจนได้มากกว่าจำนวนประชากรในพื้นที่ ทั้งนี้ จะใช้ตำบลทับน้ำเป็นต้นแบบในการพัฒนาเรื่องคาร์บอนเครดิต ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆในจังหวัดฯต่อไป
             สำหรับช่วงท้ายของกิจกรรมในวันนี้ หน่วยงานเจ้าภาพ นำโดย นางสาวนวพร จันทร์เพ็ญ คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ส่งมอบถ้วยสัญลักษณ์ “สภากาแฟ” ให้กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!