อยุธยา-ประชุมเตรียมความพร้อม และวางแผนงาน (ครั้งที่ 2) อบรมบาลีก่อนสอบ

อยุธยา-ประชุมเตรียมความพร้อม และวางแผนงาน (ครั้งที่ 2) อบรมบาลีก่อนสอบ

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชุมเตรียมความพร้อม และวางแผนงาน (ครั้งที่ 2) อบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค 2 ประจำปีการศึกษา 2567

              เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ อาคารพระปริยัติธรรม วัดใหญ่ชัยมงคล อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิ หาร ได้มอบให้ พระญาณไตรโลก รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวราราม ได้ร่วมกับ พระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระ นครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน ได้ร่วมกันเป็นองค์ประธานในการประชุมเจ้าสำนักศาสนาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายต่างๆและคณะพระวิทยากรสอนทุกชั้น ทุกรูป เพื่อเตรียมความพร้อม วางแผนงาน (ครั้งที่ 2) ในการอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค2 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล เจ้าสำนักพระปริยัติธรรมอำเภอพระนครศรี อยุธยา เป็นองค์เลขานุการ มีพระสังฆาธิการ คณะกรรมการ พระวิทยากรสอนทุกชั้น ทุกรูป เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในการเปิดการอบรมบาลี ก่อนสอบ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นี้
               โดยกำหนดการ โครงการอบรมบาลีก่อนสอบ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค 2 ปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567 จะได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2567 โดยกำหนดการในเวลา 08.00 น.วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการ พระวิทยากร และนักเรียนทุกรูป ลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 09.30 น. พิธีปฐมนิเทศและเปิดโครงการฯ โดย พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 2 และในเวลา 13.00 น. เริ่มการอบรม ตามห้องเรียนที่จัดสรรไว้ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นการอบรมตามตารางอบรมในแต่ละห้องเรียน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!