กาญจนบุรี-นพ.สสจ.ร่วมให้กำลังใจ อสม.วัชรินทร์ ศรีพนมวัน ในการประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับชาติ

กาญจนบุรี-นพ.สสจ.ร่วมให้กำลังใจ อสม.วัชรินทร์ ศรีพนมวัน ในการประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับชาติ

ภาพ-ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

             วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับชาติ ปีพุทธศักราช 2567 นางวัชรินทร์ ศรีพนมวัน (ภาคกลาง) จังหวัดกาญจนบุรี สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยมีนายแพทย์กฤตภิษัช ไม้ทองงาม จากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เป็นประธานคณะกรรมการประกวดคัดเลือกฯ และกล่าวต้อนรับโดย นายทรัท เหลืองสอาด ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี
               โดยมีนายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 3 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายอำเภอท่ามะกา สาธารณสุขอำเภอท่ามะกา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลางจังหวัดชลบุรี ผู้แทนจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 จังหวัดราชบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ผู้นำชุมชน ประธานชมรม อสม.จังหวัดกาญจนบุรี เครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!