ชุมพร-พ่อเมืองเชิญชวนเที่ยวล่องแพ..พะโต๊ะ..ครั้งที่ 14..!!

ชุมพร-พ่อเมืองเชิญชวนเที่ยวล่องแพ..พะโต๊ะ..ครั้งที่ 14..!!

ภาพ-ข่าว:ประสิทธิ์

              ที่ท่าลงแพสะพานในหยาน บ้านปากเลข ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ นาย วิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดงานพร้อมลงล่องแพเป็นเที่ยวปฐมฤกษ์ พร้อมกับนายวิทยา สุวรรณสิทธิ์ นายอำเภอพะโต๊ะ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพะโต๊ะ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในวันจำนวนมาก
             การล่องแพพะโต๊ะ ถือเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอพะโต๊ะ เป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติแห่งสายน้ำและขุนเขา ท่ามกลางอากาศที่บริสุทธิ์ อีกทั้งยังสามารถล่องแพได้ตลอดทั้งปี การล่องแพจะเริ่มตั้งแต่คลองต้นน้ำ นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับสายน้ำเย็นชุ่มฉ่ำแล้ว ยังจะได้พบเห็นสัตว์ป่านานาชนิด ที่ออกมาเผยโฉมให้เราเห็นได้ไม่บ่อยครั้งนัก รวมถึงการพักแบบโฮมสเตย์ ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชม และการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่นักท่องเที่ยวจะมาล่องแพคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของทุกปี
             นายวิทยา สุวรรณสิทธิ์ กล่าวว่า อำเภอพะโต๊ะ เป็นเมืองที่ผู้คนอยู่กับธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีป่าไม้ มีภูเขา มีแม่น้ำพะโต๊ะ ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำหลังสวนไหลหล่อเลี้ยงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และ ผู้คน โดยมีเกาะแก่ง และทิวทัศน์ สองฝั่งงดงามเหมาะสำหรับล่องแพชมธรรมชาติและผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายและผจญภัย อำเภอพะโต๊ะจึงจัดให้มีเทศกาลล่องแพเชิงอนุรักษ์ ขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงวันเสาร์ วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดทั้ง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอพะโต๊ะให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวจนกลาย เป็นเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชุมพร
            สำหรับปี 2567 นี้ได้กำหนดจัดงานเทศกาลล่องแพพะโต๊ะ เชิงอนุรักษ์ ในวันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์2567 และ วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 14 ขึ้น ณ แม่น้ำคลองพะโต๊ะ และ ได้กำหนดท่าขึ้น – ลงแพ จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1.ท่าสะพานในหยาน 2.ท่าเทศบาลตำบลพะโต๊ะ 3.ท่าองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน ทั้งภาคส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ของอำเภอพะโต๊ะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ภาคเอกชนและภาคประชาชนชาวอำเภอพะโต๊ะ ทุกภาคส่วนจนงานสำเร็จด้วยดี
            นาย วิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ปัจจุบันชาวชุมพรกำลังร่วมมือกันผลักดันให้การล่องแพเป็นกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ ระดับประเทศ เพราะจากการเดินทางที่จะเข้ามาที่อำเภอพะโต๊ะ ก็จะได้เชยชมกับบรรยากาศทะเลหมอกและความร่มรื่นของทิวเขาและธรรมชาติสองข้างทาง กิจกรรมล่องแพก็มีความปลอกภัยโดยผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในการล่องแพนั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎโดยสวมเสื้อชูชีพทุกคนก่อนที่จะทำการล่องแพ ชมสายน้ำของเมืองพะโต๊ะ น้ำใสไหลเย็นระดับน้ำก็ไม่ลึก เสร็จจากการล่องแพก็จะต้อนรับกับอาหารสุดพิเศษที่เป็นสูตรเฉพาะของชาวพะโต๊ะ จึงอยากเชิญชวนให้มาลิ้มลอง
             การจัดงานเทศกาลล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ เป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ของอำเภอพะโต๊ะ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป ตลอดทั้งเป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยวของอำเภอพะโต๊ะ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว จนกลายเป็นเอกลักษณ์ ด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ ของจังหวัดชุมพร เป็นที่ชื่นชอบและรู้จักกันอย่างแพร่หลาย ในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ จนปัจจุบันได้อยู่ในปฏิทิน การท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอพะโต๊ะ และของจังหวัดชุมพร

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!