สมุทรสาคร-อบจ.ฯเปิดตัว”กางเกงลายปูก้ามดาบ”พร้อมผลักดันให้เป็นลวดลายประจำจังหวัดฯ

สมุทรสาคร-อบจ.ฯเปิดตัว”กางเกงลายปูก้ามดาบ”พร้อมผลักดันให้เป็นลวดลายประจำจังหวัดฯ

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดสมุทรสาคร

             วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์นายก อบจ.สมุทรสาคร ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงการเปิดตัว “กางเกงลายปูก้ามดาบ” เป็นกางเกงที่มีเนื้อผ้าดี ทนทาน พร้อมผลักดันให้เป็นลวดลายเอกลักษณ์ประจำจังหวัดสมุทรสาคร โดยลวดลายของกางเกงถูกออกแบบให้โชว์อัตลักษณ์ทางศิลปะ วิถีชีวิตและระบบนิเวศของสมุทรสาคร ผ่านภาพวาดลายเส้น พิมพ์คมชัด สวยงาม ติดแน่นกับเนื้อผ้าไม่ลอก และเพิ่มคุณภาพทนทานของกางเกง โดยการใช้ผ้าไหมอิตาลี่ (Italian Silk) ซึ่งมีความยืดหยุ่น และผิวเรียบเป็นเงางาม แทนผ้าเรยอน (Rayon) อย่างกางเกงช้างทั่วไป ซึ่งมักจะมีปัญหาเรื่องความคงทนหรือเป้าแตก โดยคาดหวังผลักดันให้เป็นกางเกงลายจังหวัดสมุทรสาคร หรือช่วยจุดประกายไอเดีย เป็นจุดเริ่มต้นต่อยอดไปสู่การผลิตสินค้าต่อไป
             โดยลวดลายต่างๆ บนกางเกงจะมีเรื่องเล่าอันแสดงถึงอัตลักษณ์ทางศิลปะ วิถีชีวิตและระบบนิเวศของสมุทรสาคร ซึ่งประกอบด้วย ลายป่าชายเลนเป็นลวดลายของต้นโกงกาง สัญลักษณ์แห่งพืชพันธ์ป่าชายเลน บนเส้นโค้งลงล่างเป็นตัวแทนของพื้นที่น้ำท่วมถึงอย่างชายเลน และหยดน้ำที่แสดงถึงความชุ่มชื่น ประกอบกันเป็นป่าชายเลน แหล่งอาหารสำคัญของท้องสมุทร ลายคลื่นน้ำ 3 ระลอก เป็นลวดลายของคลื่นน้ำผสานเข้ากับลายเส้นตัดแหลมคล้ายลายกนก จำนวน 3 ระลอก ตลอดแนวชายฝั่ง แสดงถึงความอุดสมบูรณ์ของทะเล ความท้าทายของคลื่นลมที่มีต่อวิถีชีวิตการประมงอันนำมาซึ่งอาหารทะเล และความเป็นพื้นที่ติดทะเล ซึ่งติดกับทะเลตลอดแนวชายฝั่งจากตะวันตกสุดของจังหวัด จนถึงตะวันออกสุดของจังหวัด
              ลายปูก้ามดาบตัวเล็กสลับกับต้นไม้ชายเลน เป็นลวดลายแสดงถึงความสำคัญของปูก้ามดาบในระบบนิเวศป่าชายเลน โดยปูก้ามดาบนอกจากจะเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนเช่นเดียวกับปลาตีนแล้ว ยังมีหน้าที่เสริมในการเป็น “เทศบาล” “ผู้เฝ้ายาม” และ “ผู้ผลิตอาหาร” แห่งป่าชายเลนด้วย โดยปูก้ามดาบจะกินซากพืช ซากสัตว์เป็นอาหาร และผ่านกระบวนการย่อยสลาย ขับถ่ายออกมาเป็นมูล ซึ่งเปี่ยมด้วยคุณค่าทางสารอาหารสำหรับสัตว์ทะเลขนาดเล็กๆ และเมื่อถูกน้ำทะเลชะล้างก็จะสล่ายตัวเป็นอาหารใหแก่เหล่าแพลงตอน ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของห่วงโซ่อาหารอีกด้วย
              อีกทั้งปูก้ามดาบยังเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณพิเศษ แสดงพฤติกรรมปิดปากหลุม กลายเป็นการเตือนภัยก่อนน้ำขึ้นด้วยลายคลื่นน้ำ 3 เส้น เป็นลวดลายของคลื่นน้ำ จำนวน 3 เส้น แสดงถึงพื้นที่และสมญานาม “เมือง 3 น้ำ” ประกอบด้วย น้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำเกษตรและประมงอันหลากหลายในพื้นที่ ลายปูก้ามดาบใหญ่ เห็นเด่นชัด ซึ่งเป็นทำท่าทางคล้ายการแสดงความรักแบบเกาหลี เป็นตัวแทนของการรณรงค์ให้พวกเราช่วยกันบำรุงรักษาและดูแลระบบนิเวศป่าชายเลนให้คงอยู่กับพวกเราตลอดไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!