ปราจีนบุรี-อธิบดีกรมปศุสัตว์แถลงข่าวการผลิตข้าวโพดพร้อมฝัก

ปราจีนบุรี-อธิบดีกรมปศุสัตว์แถลงข่าวการผลิตข้าวโพดพร้อมฝัก

ภาพ-ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ / ทองสุข สิงห์พิมพ์ 

              นื่องจากมีความต้องการข้าวโพดพร้อมฝักที่มีคุณภาพดีมาใช้เป็นอาหารสัตว์โดยเฉพาะการใช้เป็นอาหารหยาบเลี้ยงโคนม เนื่องจากสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ผลิตน้ำนม และลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ได้
               วันนี้ 18 ก.พ.67 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า ที่แปลงผลิตข้าวโพดพร้อมฝักหมู่ที่ 5 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นายสัตวแพทย์ สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน “เปิดแปลง – แถลงข่าว การผลิตข้าวโพดพร้อมฝัก เชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้รวบรวม และผู้ซื้อ @ วังตะเคียน โดยนายวรฉัตร วิรัชลาภ ปศุสัตว์เขต 2 แนะนำตัวแทนคณะผู้จัดงาน พร้อมกล่าวรายงานให้การต้อนรับและส่วนเกี่ยวข้องฯ การผลิตข้าวโพดพร้อมฝักและเชื่อมโยง ผู้รวบรวม และผู้ซื้อ @วังตะเคียน สืบเนื่องจากที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดสระแก้ว ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หมู่ที่ 5 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี และได้มีแนวคิดที่จะลองเปลี่ยนการเก็บข้าวโพดเมล็ด มาเป็นการผลิตข้าวโพดพร้อมฝัก
                เนื่องจากมีความต้องการข้าวโพดพร้อมฝักที่มีคุณภาพดีมาใช้เป็นอาหารสัตว์โดยเฉพาะการใช้เป็นอาหารหยาบเลี้ยงโคนม เนื่องจากสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ผลิตน้ำนม และลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ได้ซึ่งในเขตพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 มีสหกรณ์โคนมในพื้นที่จำนวน 5 สหกรณ์
               นายสมชวน กล่าวว่า ตามที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว ได้ดำเนินงานส่งเสริมเกษตรกร ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 ให้มีการผลิตข้าวโพดพร้อมฝักสำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์ ตามแนวทางนโยบายลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งปัจจุบันข้าวโพดพร้อมฝักเป็นอาหารหยาบคุณภาพดีที่เป็นที่ต้องการสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมเมืองสระแก้ว มีจำนวนโคนมทั้งหมด 34,567 ตัว เป็นครูรีด 14,695 ตัว โดยข้อมูลโคนมรีด 1 ตัว มีความต้องการใช้ข้าวโพดพร้อมฝักเป็นอาหารถึงปีละ 50,000 ตันต่อตัว ซึ่งเป็นปริมาณความต้องการที่มากเมื่อเทียบกับจำนวนสัตว์ที่มีอยู่ในพื้นที่ พร้อมทั้งได้ร่วมลงนาม MOU และมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดอีกด้วย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว สำนักพัฒนาอาหารสัตว์จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดพร้อมฝัก ให้คำแนะนำทางวิชาการ การใช้น้ำบำบัดจากฟาร์มมาใช้ในแปลงสาธิต การให้กลุ่มเกษตรกรยืมเครื่องจักรอาหารสัตว์มาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน โดยมุ่งเป้าในการจัดหาแหล่งผลิตอาหารหยาบคุณภาพดีให้เพียงพอในพื้นที่
               โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวโพดพร้อมฝักของกรมปศุสัตว์นี้ จะเป็นการสร้างอาชีพใหม่ในการผลิตข้าวโพดพร้อมฝักเพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมได้ใช้เป็นอาหารหยาบคุณภาพดี ราคาถูก เนื่องจากการใช้ข้าวโพดพร้อมฝากเลี้ยงโคนมนั้นจะทำให้ปริมาณน้ำนมเพิ่มขึ้น คุณภาพน้ำนมดี วิธีการปลูกข้าวโพดพร้อมฝัก75วันก็สามารถเก็บเกี่ยวขายได้ ซึ่งมีการรับซื้อตันละ 1,200 บาท ซึ่งจะติดฝักและอยู่ในระยะที่มีคุณค่าทางอาหารสูงสุด มาใช้เป็นอาหารหยาบให้กับโคนม ข้อดีคือเกษตรกรจะได้เงินเร็วขึ้น เพราะถ้าปลูกข้าวโพดผลิตเม็ดจะต้องรอจนอายุ 120วันจึงจะเก็บหักฝัก พื้นที่การปลูกจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วมากกว่า 30,000 ไร่

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!