อุดรธานี-ม.ราชภัฎฯ จัด GE Pre-degree Show case : ค่ายวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสมรรถนะ

อุดรธานี-ม.ราชภัฎฯ จัด GE Pre-degree Show case : ค่ายวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสมรรถนะ

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ / ณัยน์ปพร มั่งสวัสดิ์

              วันที่ 7 ก.พ.67 ที่ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เปิดเผยว่า ผศ.ดร.สาวิตรี บุญมี รองอธิการบดี ได้กล่าวเปิดงานโครงการ GE Pre – degree Show case : ค่ายวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสมรรถนะ และนำเสนอผลงานรายวิชาสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
              โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยฐานกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไปในระบบ Pre-degree 9 รายวิชา ได้แก่ ภูมิปัญญาพารวย , โซเชียลมีเดียศึกษา , ออฟฟิศเด็กใหม่ , ท้องถิ่นดิจิทัล , ออกแบบความรัก , ภาษาจีนสำหรับนักท่องเที่ยว , ศิลปะการดูภาพยนตร์ , อาหารเติมสุข และวิถีชีวิตสีเขียว มีนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนชัยนาคำวิทยา , โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า , โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 และโรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ กว่า 300 คนเข้าร่วมกิจกรรมCATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!