นครสวรรค์-เตรียมจัดโครงการประลองยอดฝีมือเยาวชนดนตรี (Young Thai Musicians Competition) ในงาน “วันนักประดิษฐ์”

นครสวรรค์-เตรียมจัดโครงการประลองยอดฝีมือเยาวชนดนตรี (Young Thai Musicians Competition) ในงาน “วันนักประดิษฐ์”

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ เวทีกิจกรรมกลาง Hal 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมแถลงข่าวกับ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข และคุณคริต อรรคราช ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์สื่อเนื้อหา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในงานโครงการประลองยอดฝีมือเยาวชนดนตรี (Young Thai Musicians Competition) ในงาน “วันนักประดิษฐ์“ ประจำปี2567 (Thailand Inventors’ Day 2024)
              สำหรับโครงการประลองยอดฝีมือเยาวชนดนตรี (Young Thai Musicians Competition) มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมดนตรี ในดนตรีพื้นบ้าน คนตรีท้องถิ่น ดนตรีชาติพันธุ์ ดนตรีประจำชาติ และดนตรีคลาสสิค อีกทั้งยังสร้างโอกาสให้แก่เยาวชน ได้แสดงฝีมือในการเป็นนักดนตรี รักษาบทเพลง รักษาเครื่องดนตรี ให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
             ดังนั้นทางมูลนิธิจึงได้จัดโครงการประลองยอดฝีมือเยาวชนดนตรี (Young Thai Musicians Competition) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถและอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรี โดยรับสมัครเป็นประเภทวง วงละ 2 – 5 คน เปิดรับสมัครออนไลน์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคมพ.ศ. 2567 โดยผู้สมัครต้องเป็นเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – ระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี คณะกรรมการในรอบแรกจะตัดสินและคัดเลือกวงดนตรีให้เหลือ 20 วง ระหว่างวันที่ 10-16 มีนาคม พ.ศ.2567 การแข่งขันในรอบที่สองในรอบ 20 วง จะจัดแสดงที่สถานีโทรทัศน์ไทยบีเอส ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2567 เพื่อคัดเลือก 6 วงในการแข่งขันรอบสุดท้าย
             และการแข่งขันรอบสุดท้าย ทั้ง 6 วง จะได้แสดงร่วมกับวงไทยชิมโฟนีออร์เคสตรา ที่เวทีเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2567 และแสดงรอบสุดท้ายเพื่อตัดสินผลการแข่งขันที่เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2567 โดยทีมที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้จะได้ร่วมแสดงในงาน “อว. FAIR 2024” ใน เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567 จึงขอชวนเชิญเข้าร่วมประกวดตามโครงการ ตามวันเวลาดังกล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!