เชียงใหม่-อ.เมือง และ อ.เวียงแหง ชนะการประกวดตกแต่งร้าน OTOP ในงานไม้ดอกฯ ครั้งที่ 47

เชียงใหม่-อ.เมือง และ อ.เวียงแหง ชนะการประกวดตกแต่งร้าน OTOP ในงานไม้ดอกฯ ครั้งที่ 47

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดเชียงใหม่

อำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอเวียงแหง ชนะเลิศการประกวดตกแต่งภูมิทัศน์ร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2567

                  นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดตกแต่งภูมิทัศน์ร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จังหวัดเชียงใหม่ ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2567 ที่ สวนสาธารณะหนองบวกหาด
                   สำหรับการประกวดตกแต่งภูมิทัศน์ร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ ได้แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทกลุ่มอำเภอขนาดเล็ก ที่มีครัวเรือนไม่เกิน 16,000 ครัวเรือน และ กลุ่มอำเภอขนาดใหญ่ ที่มีครัวเรือนมากกว่า 16,000 ครัวเรือนขึ้นไป
                  โดยผลตัดสินการประกวดในประเภทกลุ่มอำเภอขนาดเล็ก ปรากฏว่า ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอเวียงแหง ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอแม่ออน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอจอมทอง ส่วนอำเภอดอยเต่าได้รับรางวัลชมเชย ขณะที่ในด้านประเภทกลุ่มอำเภอขนาดใหญ่ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอสันกำแพง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอสันป่าตอง ส่วนอำเภอแม่ริมได้รับรางวัลชมเชย
                  ทั้งนี้ ร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 25 อำเภอ จะยังคงเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและจับจ่ายสินค้าได้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ (4 ก.พ. 67) โดยจัดตั้งไว้ภายในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2567 ที่ บริเวณถนนข้างสวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!