อยุธยา-เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย

อยุธยา-เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

               เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ จำนวน 2 ครอบครัว ได้แก่ นายธนภัทร พงษ์สถิต อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 35/10-11 และ นายธีระกล แสงบุญไทย อาศัยอยู่บ้านข้างเคียงเลขที่ 35/12-13 หมู่ที่ 10 ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เมื่อเวลาประมาณ 06.00 น. สาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสำรวจตรวจสอบ
                 ทั้งนี้ บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 2 หลังคาเรือน และมีผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 4 คน ซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทาน ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นล้นพ้น
               โอกาสนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมแม่บ้านมหาดไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายอำเภอ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!