“สรรเพชญ”พบตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

“สรรเพชญ”พบตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ภาพ-ข่าว:นายหัวไทร

                วันนึ้ 31 มกราคม 2567 เวลา14.00 น. ที่อาคารรัฐสภา ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนผู้ร่วมเข้าชื่อ เสนอร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่…) พ.ศ….(ร่างกฏหมายที่สภาฯได้พิจารณาในชั้นต้นเมื่อเดือนก่อน โดยสภาฯมีมติให้ไปส่งรัฐบาลพิจารณาก่อนส่งคืนสภาเพื่อลงมติรับหลักการเพื่อรอร่างของรัฐบาลที่จะเสนอเข้ามาเพิ่มเติม ) โดยคณะได้เดินทางมาขอเข้าพบ สส.สรรเพชญ บุญญามณี พรรคประชาธิปัตย์ เพื่อให้ข้อมูล ปรึกษาแนวทางการทำงานขับเคลื่อนกฏหมาย เมื่อร่างกฏหมายจะกลับสู่วาระการพิจารณาของสภาตามกำหนดในเดือนมีนาคมนี้ ทั้งนี้ สส.สรรเพชญ บุญญามณี ได้พบปะรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนอย่างเป็นกันเอง และรับเรื่องเพื่อนำไปเสนอในที่ประชุม สส.ของพรรคประชาธิปัตย์เพื่อพิจารณาต่อไป
                ในโอกาสนี้นายชวน หลีกภัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ได้มอบหมายให้ นส.ผ่องศรี ธาราภูมิ ในฐานะผู้ประสานงาน เป็นผู้รับร่างกฏหมายฉบับนี้ที่ประชาชนได้ร่วมกันเข้าชื่อมากกว่า90,000 รายชื่อ โดยได้เสนอร่างกฏหมายนี้ไว้ตั้งแต่นายชวน หลีกภัย ทำหน้าที่ประธานรัฐสภาอละประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายณัฐกานต์ ชูชนะ ผู้ช่วย สส.(นายชวน หลีกภัย) เข้าร่วมรับฟังและประสานงานกับภาคประชาชนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!