กระบี่-กฟผ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนธิกำลังตรวจสอบและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง พืชผล ของผู้บุกรุกในเขตพื้นที่ กฟผ.

กระบี่-กฟผ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนธิกำลังตรวจสอบและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง พืชผล ของผู้บุกรุกในเขตพื้นที่ กฟผ.

ภาพ/ข่าว:สุพมาศ พรหมมาส

          วันนี้ (31 มกราคม 2567) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ปฏิบัติการสนธิกำลัง ตรวจสอบและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง พืชผล หรือผลอาสินของผู้บุกรุกในเขตพื้นที่สวนปาล์มน้ำมัน กฟผ. กระบี่ โดยมี นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ พื้นที่สวนปาล์มน้ำมัน กฟผ. สำนักงานเหมืองกระบี่ ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
          นายประหยัด นิคมภักดิ์ หัวหน้ากองวางแผนพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิง กฟผ. กล่าวว่า มีการบุกรุกพื้นที่และทำลายทรัพย์สินของ กฟผ. ซึ่งเป็นพื้นที่ของรัฐ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 เป็นต้นมา ทั้งนี้ กฟผ. ได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ เพื่อดำเนินคดีกับผู้บุกรุก และได้หารือแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ ให้สอดคล้องตามกระบวนการทางกฎหมายหลายครั้ง แต่ยังคงมีการบุกรุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
          กฟผ. ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพิจารณาแล้วว่า การบุกรุกในเขตพื้นที่ กฟผ. กระบี่ เป็นความผิดฐานบุกรุก และฐานทำให้เสียทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา รวมถึงเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 พื้นที่ที่มีการบุกรุก เป็นพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของ กฟผ. โดย กฟผ. มีสิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีและขับไล่ผู้บุกรุกออกจากพื้นที่ รวมถึงรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่างๆ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการสนธิกำลังร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเหนือคลอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เหนือคลอง, สภ.คลองขนาน เพื่อเข้าตรวจสอบและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง พืชผล ของผู้บุกรุกในเขตพื้นที่สวนปาล์มน้ำมัน กฟผ. กระบี่ ในท้องที่ ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
          ทั้งนี้ กฟผ. พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่างๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ พร้อมนำประเด็นที่ได้รับมาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง สามารถป้องกันและรักษาไว้ซึ่งพื้นที่ของ กฟผ. สำหรับการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดในอนาคตต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!