อยุธยา-ตลาดนัดแก้หนี้ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

อยุธยา-ตลาดนัดแก้หนี้ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

              นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอเสนา พร้อมด้วย นายพชร มั่นเกษวิทย์ ปลัดอาวุโสอำเภอเสนา, นายณัฐภัทร สระบัว ปลัดอำเภอเสนา, สถานีตำรวจภูธรเสนา, สถานีตำรวจภูธรมารวิชัย, สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา, สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสนา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน สาขาเสนา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเสนา ร่วมจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือหนี้นอกระบบ
               โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย 1. การดำเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ 2. การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย โดยกลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรมอำเภอเสนา และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเสนา 3. การรับแจ้งเบาะแสและร้องทุกข์เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยสถานีตำรวจภูธรเสนา และสถานีตำรวจภูธรมารวิชัย 4. การบริการให้คำปรึกษา และรับคำขอเพื่อพิจารณาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ โดยธนาคารออมสิน สาขาเสนา และธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเสนา 5. การสร้างงานสร้างอาชีพ ให้คำแนะนำกลุ่มอาชีพในพื้นที่ เพื่อการจัดหาตลาดแรงงาน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกองทุนที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสนา และสำนักงานเกษตรอำเภอเสนา ทั้งนี้ อำเภอเสนา จะดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือ และเป็นธรรมแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว
                สำหรับตลาดนัดแก้หนี้มีเป้าหมายจัดกิจกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และเจ้าหนี้ เช่น กระทรวงแรงงาน สำนักงานพัฒนาชุมชน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฯลฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัดในพื้นที่ และส่วนอำนวยความเป็นธรรม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โทร. 02-356-9556 / 02-356-9660 ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://debt.dopa.go.th หรือ ลงทะเบียนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือ สำนักงานเขตทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!