สิงห์บุรี-เตรียมจัดงาน”มหกรรมหนังใหญ่ รวมใจส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี”

สิงห์บุรี-เตรียมจัดงาน”มหกรรมหนังใหญ่ รวมใจส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี”

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

               สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมชาวชุมชนวัดสว่างอารมณ์ จัดประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบกิจกรรม/กำหนดการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว “มหกรรมหนังใหญ่ รวมใจส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี” โดยกำหนดจะจัดงานใน วันที่ 8-9 มีนาคม 2567 โดยมี ร้อยโทสิทธิชัย ตัณฑสิทธิ์ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางรพีพร คำสกุล
รองการท่องเที่ยวฯ นางอารีย์ ฤกษ์สภาพ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ นายก สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.)
              นายวัชรินทร์ เรืองฤทธิ์กูล นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี นางสุธาทิพย์ อิ่มสำราญ รองเลขาธิการสมาคมส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี ผอ.ชัยวัฒน์ สุขคันธวิพัฒน์ ประธานชุมชนไทยพวน บางน้ำเชียว นางนิธินันธ์ อุ่นประเสริฐ ประธานชุมชนแม่ครัวหัวป่า ผอ.วีระพงษ์ เอี่ยมละออ รักษาการแทนประธานหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ และรองประธานประกอบด้วยนางวัฒนา กลิ่นสุคนธ์ นายธนะวัตติ์ รุ่งสิทธิ์ศุภรัฐ นายอมรศักดิ์ ศรีเผือด
              พร้อมที่ปรึกษาประกอบด้วยศึกษาสำริด กลิ่นสุคนธ์ นายวิลาศ เมืองทอง นางภควพร เปียอยู่ ประธานปฏิคมพิพิธภัณฑ์ และคณะกรรมการหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประสงค์เพื่อจะขับเคลื่อนและผลักดันSoft Power ของจังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี การแสดง อาหารและดนตรีให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลายในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 13.30 – 17.30 น.ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!