เพชรบุรี-รมช.มหาดไทย เปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์

เพชรบุรี-รมช.มหาดไทย เปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์

ภาพ-ข่าว:สุรพล นาคนคร

             รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ สร้างความสะดวก สบาย รวดเร็ว
              วันนี้ (29 ม.ค.67) ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง นายช่างใหญ่ (ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจกรมที่ดิน) สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดเพชรบุรี ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
               นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ด้วยนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยต้องการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ด้วยการพัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐได้มากที่สุดในระบบเดียว กรมที่ดินจึงนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสำนักงานที่ดิน ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการภาครัฐที่ทันสมัยยิ่งขึ้น กรมที่ดินได้เริ่มพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินให้ทันสมัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมมีฐานข้อมูลที่ดินกลางและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ มีการนำข้อมูลหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและสารบบให้เป็นดิจิทัล มีการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการจัดทำระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่กรมที่ดินจะก้าวไปสู่ระบบดิจิทัลที่สมบูรณ์อย่างเต็มรูปแบบ
                กรมที่ดินได้ให้บริการจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ไปแล้ว 8 จังหวัด กว่า 75 สำนักงาน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี บึงกาฬ หนองคาย เชียงใหม่ สงขลา สิงห์บุรี และ จังหวัดขอนแก่น ในวันนี้ (29 ม.ค.67) ได้ขยายการให้บริการจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและสาขาทั้ง 4 สำนักงาน และเปิดเพิ่มพร้อมกันกับจังหวัด ปทุมธานี นนนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่ ก็สามารถจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ได้ทั่วทั้ง 12 จังหวัด ที่เปิดให้บริการแล้ว สร้างความสะดวก สบาย รวดเร็ว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center 0 2141 5555

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!