ประจวบคีรีขันธ์-“ไลน์ ทรานสปอร์ต”ร่วมให้กำลังใจและมอบของขวัญในงาน “วันคนพิการสากล”

ประจวบคีรีขันธ์-“ไลน์ ทรานสปอร์ต”ร่วมให้กำลังใจและมอบของขวัญในงาน “วันคนพิการสากล”

ภาพ-ข่าว ณัฐธภพ พันสาย

                   นายสินาทร โอ่เอี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้แทนจาก บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ธุรกิจขนส่งทางบก กลุ่มธุรกิจเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) ในฐานะหน่วยงานผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เนื่องใน “วันคนพิการสากล” (ประจำปี 2566) ภายใต้หัวข้อ : รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่มและของขวัญ ของรางวัลมากมาย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!