สตูล-รองนายกฯขับเคลื่อนนโยบายเมืองคู่แฝด ไทย-มาเลเซีย

สตูล-รองนายกฯขับเคลื่อนนโยบายเมืองคู่แฝด ไทย-มาเลเซีย

ภาพ-ข่าว:ชิดชนก พุดทอง

“พร้อมดันด่านวังประจันสู่ด่านอัจฉริยะ ยกระดับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้”

            นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และเข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนงานตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ในพื้นที่จ.สตูล โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง รองผวจ.สตูล และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ
            โดยได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติทะเลบัน อ.ควนโดน จ.สตูล ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพของด่านการค้าชายแดนวังประจัน ติดตามนโยบาย ทวิน-ซิตี้ รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทะเลบัน โดยมี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม

           โดยแนวทางการยกระดับทวิน-ซิตี้ ชายแดนไทย-มาเลเซีย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ในฐานะ ประธาน กพต. ได้เห็นชอบกรอบแนวทางการยกระดับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยกับรัฐติดชายแดน ไทย-มาเลเซีย สู่การเป็นเมืองคู่แฝด เมื่อวันที่ 23 พ.ค 66 ที่ผ่านมา พร้อมกับวางแนวทางเพื่อความร่วมมือการพัฒนารัฐติดชายแดนไทย – มาเลเซีย ในทุกมิติ โดยเฉพาะการค้าขายการลงทุน การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมฮาลาล รวมไปถึงการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เทคโนโลยี การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอื่นๆ ตั้งเป้าให้ประชาชนในพื้นที่ จชต. มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนำไปสู่การลดปัญหาและผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ เกิดความร่วมมือ สร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั้ง 2 ประเทศ
             นอกจากนี้ ยังมีแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างรัฐติดชายแดน โดยจังหวัดปัตตานี และ จังหวัดสงขลา และ 5 รัฐ ตอนเหนือของมาเลเซีย ที่จะมีการผลักดันสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านอาหาร, เปิดสถานบันเทิงครบวงจรหาดใหญ่-สงขลา ร่วมกับ 5 รัฐตอนเหนือของมาเลเซีย พร้อมจัดแสดงสินค้าและบริการ เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ กิจกรรมที่น่าสนใจอาทิเช่น กิจกรรมท่องเที่ยวขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ กิจกรรมวิ่งเทรลที่เบตง กิจกรรมแข่งขันตกปลาที่สตูล กิจกรรม OTOP 2 แผ่นดิน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น

            จากนั้นได้้ดินทางไปตรวจเยี่ยมเ่านชายแดนวังประจัน เพื่อตรวจติดตามการพัฒนาพื้นที่บริเวณด่านให้เป็นด่านอัจฉริยะ (smart boarder) ยกระดับการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ รองรับการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

              รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้มาดูด่านชายแดนที่มีการเสนอให้มีการขยายด่าน ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากมีนทท.เข้ามาทางด่านนี้ปีละกว่า5แสนคนหากมีการขยายปรับปรุงให้ดีขึ้นก็จะสร้างรายได้เข้าจังหวัดมากขึ้น ส่วนเรื่องการขยายเปิดปิดด่านวังแระจันจาก6โมงเป็น2ทุ่มก็ถือเป็นเรื่องดีซึ่งเจื่องนี้นายกรัฐมนตรีของทั้ง2ฝ่ายต้องมาคุยกันอีกที ซึ่งเรื่องนี้น่าไม่ยากเพราะนายกของทั้ง2แระเทศคุยกันตลอด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!