เชียงใหม่-จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”

เชียงใหม่-จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันความปลอดภัยผู้ใช้ถนน” ประจำปี 2567 ตามนโยบายรัฐบาล ปลูกจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนน พร้อมกันทั่วประเทศ

           วันนี้ (21 ม.ค. 67 ) ที่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประจำปี 2567 โดยมีส่วนราชการ ครู นักเรียน ภาคเอกชน และเครือข่าย ความปลอดภัยทางถนน เข้าร่วมกิจกรรม
           ทั้งนี้ คณะรัฐบาลได้มีมติให้ วันที่ 21 มกราคม ของทุกปี เป็น “วันความปลอดภัยผู้ใช้ถนน” โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ทุกจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อบูรณาการร่วมกันปลูกจิตสำนึก ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้ประชาชนตระหนักและป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนแก่ตนเองและผู้อื่น
           โอกาสนี้ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียน เพื่อนำไปสวมใส่ป้องกันอุบัติเหตุในขณะขับขี่ พร้อมทั้งนำนักเรียนเยี่ยมชมบูธนิทรรศการเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่หน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น และร่วมกันทาสีทางม้าลายบริเวณข้างโรงเรียน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความปลอดภัยบนท้องถนน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!