ชุมพร-รมช. ไชยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานแปรรูปโคฮาลาลเพื่อบริโภคและส่งออกใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

ชุมพร-รมช. ไชยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานแปรรูปโคฮาลาลเพื่อบริโภคและส่งออกใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวเฉพาะกิจจังหวัดชุมพร

          เมื่อเวลา 11.20 น. วันนี้ (21 ม.ค.67) นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและดูการบริหารจัดการของโรงงานแปรรูปโคฮาลาล จังหวัดชุมพร พร้อมทั้งรับฟังปัญญาจากผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นโรงฆ่าสัตว์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ โค-กระบือ ผลิตเนื้อโคคุณภาพดีเพื่อบริโภคในประเทศและส่งออก มีกำลังการผลิตสูงสุดกว่า 200 ตัวต่อวัน ซึ่งใหญ่ที่สุดและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย โดยมีนายวรัตม์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชุมพร, คณะผู้บริหาร บริษัท ดีแอนด์แซด คอนซัลแทนท์ จำกัด, นายสุนทร นิคมรัตน์ นายกสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย, ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตโคฮาลาล และผู้เลี้ยงโคในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ โรงงานแปรรูปโคฮาลาล ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
          นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในเรื่องของการขยายตลาด ไม่ว่าจะเป็นโคเนื้อ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาล ในการที่จะยกระดับรายได้ ของพี่น้องเกษตรกร การตั้งโรงงานชำแหละที่ได้มาตรฐานสากล โดยเฉพาะมาตรฐานฮาลาล เพราะต้องยอมรับว่าเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มาก เป็นการเพิ่มมูลค่าจากการที่เราจำหน่ายเฉพาะโคมีชีวิต ซึ่งโรงงานโคฮาลาลที่นี่เป็นที่แรกที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมให้การช่วยเหลือเกษตร โดยเฉพาะเรื่องราคา และการเปิดตลาดไปต่างประเทศ
          โรงงานโคฮาลาล จังหวัดชุมพร ปัจจุบัน บริษัท ดีแอนด์แซด คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้ได้สัมปทานโรงงานแปรรูปโคฮาลาล ได้สิทธิ 30 ปี จากกรมธนารักษ์ ได้รับใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมโคเนื้อแบบครบวงจร โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 กำลังการผลิต 10 – 20 ตัวต่อวัน มีเนื้อโครอจำหน่ายในคลังสินค้าจำนวน 43 ตัน แต่พบปัญหาโคต้นน้ำในการแปรรูปเนื้อมีจำนวนน้อย ไม่สอดคล้องกับกำลังการผลิตของโรงงาน ประกอบกับบริษัทผู้ผลิตไม่มีต้นทุนเพียงพอในการซื้อโคจากเกษตรกร จึงต้องการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
          สำหรับสถานการณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดชุมพร มีผู้เลี้ยงโครวม 6,986 ราย จำนวนโคเนื้อรวม 44,326 ตัว มีการเลี้ยงโคในทุกอำเภอ โดยอำเภอที่เลี้ยงมากที่สุดคืออำเภอท่าแซะ 15,388 ตัว มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตโคเนื้อ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 24 กลุ่ม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 10 กลุ่ม หากภาครัฐให้การสนับสนุนและส่งเสริม จะช่วยส่งเสริมศักยภาพการผลิตของโรงงาน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์โคเนื้อของไทย สนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!