นครนายก-พิธีเปิดชมรมดนตรี ลีลาศ

นครนายก-พิธีเปิดชมรมดนตรี ลีลาศ

ภาพ-ข่าว:สมบัติ เนินใหม่/รัชชานนท์ เนินใหม่

            ที่อาคารโดมอเนกประสงค์ วัดบุญนาครักขิตาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายธีรภัทร อดิเทพสถิตย์ ประธานชมรมเพลง ดนตรี ลีลาศ จังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีพลตรีสมศักดิ์ รักศิล ในนามตัวแทนผู้ก่อตั้งชมรมฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมในพิธีเปิดจำนวนมาก
            ด้วยชมรม เพลง ดนตรี ลีลาศ จังหวัดนครนายก ได้ก่อตั้งขึ้นโดยดร.ปณิชกา จีรพรชัย โดยมีคุณถนอมจิต ละออปักษิณ เป็นผู้ให้คำปรึกษาเรื่องการจัดตั้งชมรม จากนั้นดร.ปณิชกา จีรพรชัย ได้เชิญชวนเหล่านักร้องเพลงของสุนทราภรณ์ นักดนตรี และครูลีลาศ จังหวัดนครนายก มาเข้าร่วมชมรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสุขภาวะ ให้กับผู้สูงวัย
            เนื่องจากบุคลก้าวเข้าสู่ภาวะสูงวัย ร่างกายย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมลงตามธรรมชาติ และเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึ่งโดยมากเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะต่างๆของร่างกายส่งผลให้ต่อสภาพอารมณ์และจิตใจตามไปด้วย ด้านการร้องเพลง ช่วยฝึกการหายใจ ทำให้ระบบทางเดินหายใจแข็งแรง ปอดแข็งแรง หัวใจแข็งแรงเป็นต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!