นครปฐม-คณะครูโรงเรียนหนองปลาไหลจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ

นครปฐม-คณะครูโรงเรียนหนองปลาไหลจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดนครปฐม

             โรงเรียนวัดหนองปลาไหล (ปานพลอุปถัมภ์) อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมจัด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมีนายก….นายก อนุชา กลุดิลก นายก อบต.ทุ่งกระพังโหม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณ สมเกียรติ อ.สงวน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกำแพงแสน พร้อมคณะและ บุคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนมาก
              นายก อนุชา กลุดิลก นายก อบต.ทุ่งกระำงโหม ประธานในพิธี กล่าวว่า การจัดงานวันเด็กในครั้งนี้ เราทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนว่า เขาเหล่านั้นจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญชองสังคม และจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า สืบทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคต ผมเชื่อว่ากิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในวันนี้ จะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความรัก ความอบอุ่น ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ และจะทำให้เด็ก รู้สึกตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และสังได้ในโอกาสต่อไป
              การจัดงานในครั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีเป็นจำนวนมาก สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล และร่วมสบทบทุนในการจัดกิจกรรมอาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกำแพงแสนได้เข้ามาปรับปรุงโรงอาหารระบบไฟฟ้าในโรงอาหารใหม่ทั้งหมดและยังทาสีโรงหารอาหารและยังมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนจำนวน20ทุนในวันเด็ก อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากภาคภาครัฐ ภาคเอกชน ห้างร้าน ผู้ปกครอง อีกเป็นจำนวนมาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!