นครปฐม-จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567

นครปฐม-จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567

ภาพ-ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน
Cr:ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

               วันที่ 13 มกราคม 2567 ที่บริเวณสนามกีฬาพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 พร้อมอ่านสารจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โดยในปีนี้ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติไว้ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” เพื่อให้เด็ก เยาวชนรวมถึงผู้ปกครองทุกคนตระหนักว่า โลกปัจจุบันเชื่อมโยงกัน ไร้พรมแดนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องมีมุมมองที่กว้างขวางเป็นสากล มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถคิดวิเคราะห์ แยกแยะและสร้างสรรค์นวัตกรรม
               รวมทั้งเป็นผู้ที่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับตัวให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเป็นพลเมืองที่เคารพและยอมรับคามแตกต่างและความหลากหลายในทุกมิติ มีความคิดและจิตใจที่เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น อันเป็นพื้นฐานในการสร้างสังคมแห่งประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เหนือสิ่งอื่นใดเป็นผู้ที่ธำรงไว้และนำอัตลักษณ์ความเป็นไทยไปสู่สากล
              นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร นายกเทศมนตรีนครนครปฐม กล่าวว่า เทศบาลนครนครปฐม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และเยาวชน ซึ่งจะต้องเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และสังคมให้เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า และมั่นคง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนโดยมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การแจกของขวัญ ของรางวัล การแสดงกลางแจ้งของหน่วยงานต่างๆ และการแสดงของเด็กนักเรียน ซึ่งมีพ่อแม่ ผู้ปกครองได้พาลูกหลานมาร่วมกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติเป็นจำนวนมาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!