ประจวบคีรีขันธ์-“บิ๊กเอี่ยว”เจ้ากรมชายแดนทหาร นั่ง ฮ.เจรจาผู้นำทหารเมียนมาร์ เตรียมผลักดันเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษการค้าชายแดนสิงขรดังเดิม

ประจวบคีรีขันธ์-“บิ๊กเอี่ยว”เจ้ากรมชายแดนทหาร นั่ง ฮ.เจรจาผู้นำทหารเมียนมาร์ เตรียมผลักดันเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษการค้าชายแดนสิงขรดังเดิม

ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ

          “บิ๊กเอี่ยว”พล.ท.ณัฐพงษ์ เจ้ากรมชายแดนทหาร นั่งเฮลิคอปเตอร์ลงตรวจเยี่ยมช่องทางสิงขร หารือผู้นำทหารฝ่ายเมียนมาร์ เตรียมผลักดันเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษทางการค้าชายแดนไทย-เมียนมา กลับสู่ดังเดิมเหมือนเช่นก่อนโควิด19 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน 2 ประเทศ
            วันที่ 11 มกราคม 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ท.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เจ้ากรมชายแดนทหาร (บิ๊กเอี่ยว) พร้อมด้วย พล.ต.บรรลุ เอี่ยมศรี รองเจ้ากรมชายแดนทหาร (บิ๊กลุ) พล.ต.ประดิยุทธ์ กลิ่นศรีสุข ที่ปรึกษาเจ้ากรมชายแดนทหาร(บิ๊กอู๋) พร้อมคณะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ มาลงที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 146 ด่านสิงขร จากนั้นเดินทางโดยรถยนต์ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ บริเวณชายแดนไทยเมียนมา ณ จุดช่องทางสิงขร พร้อม เยี่ยมชมจุดขนถ่ายสินค้านำเข้าจากเมียนมาร์บริเวณพื้นที่โนเมนแลนด์
           จากนั้นได้เดินทางไปเชื่อมความสัมพันธ์ และหารือกับ ผู้นำฝ่ายทหารฝั่งเมียนมาร์ในระดับพื้นที่ และ พ.ท.จอหน่าย ผู้ดูแลสวนปาล์มในพื้นที่มูด่องฝั่งเมียนมาร์ เพื่อสอบถามความคิดเห็นและความเห็นชอบในการเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษทางการค้าระหว่างไทย-เมียนมาร์เหมือนเดิม เช่น ก่อนเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 โดยมี พ.อ.เฉลิมพล สังข์ต้อง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก พ.อ.สรายุทธ ศรรัมย์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก พ.ต.ท.ณัฐพล พลอยท้วม ผู้บังคับกองร้อย ตชด.146 นายปรีดา สุขใจ ปลัดจังหวัดประจวบฯ นายธนดล จันทขวัญ ผอ.ศูนย์บริหารจัดการด้านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบ) นางสาวสุรีย์ฉาย ปรมัตถ์ หน.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนสิงขร พร้อมผู้แทนด่านตรวจสัตว์ป่าประจวบฯ ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) เจ้าหน้าที่ป่าไม้ อุทยาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้แทนด่านศุลกากร ผู้ประกอบการค้าเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชายแดนเมื่อช่วงวันที่ 10 ม.ค.67
             โดยผลจากการหารือเบื้องต้น และเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้นำฝ่ายทหารฝั่งเมียนมาร์ ซึ่งเห็นด้วยกับฝ่ายไทยที่อยากให้เศรษฐกิจการค้าบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศกลับมาคึกคักเหมือนแต่ก่อน เนื่องจากไทย และ เมียนมาร์มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน โดยฝั่งเมียนมาเองระบุว่ามีความพร้อมเสมอ ประชาชนชาวเมียนมาจะได้ข้ามฝั่งนำสินค้าเกษตรมาค้าขาย และซื้อสินค้าจากฝั่งไทยได้ รวมถึงการรักษาพยาบาล และประชาชนฝั่งไทยจะได้ข้ามไปเที่ยวซื้อสินค้าจากฝั่งเมียนมาร์ได้เช่นกัน ซึ่งถ้าด่านกลับมาเปิดได้อีกครั้งจะต้องย้ายจุดขนถ่ายสินค้าแห่งใหม่ไปจุดอื่นที่ไม่กระทบกับชาวบ้าน และสถานที่ราชการในพื้นที่
              โดยฝั่งไทยโดยศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะได้มีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือกับผู้ประกอบการและผู้นำฝั่งเมียนมาร์อีกครั้งในเวลา 10.00 น.ของวันที่ 15 มกราคม 67 นี้ ที่ศูนย์ประสานงานภาครัฐ-เอกชนไทย-เมียนมาร์ บริเวณอาคารโดม ตลาดนัดด่านสิงขรไทย หมู่ 6 บ้านไร่เครา ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
              ทั้งนี้การสัญจรข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเมียนมาร์ โดยเฉพาะจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสอง (ลงนามวันที่ 24 มิ.ย.2016) (พ.ศ.2559) ประชาชนไทยและเมียนมาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนเป็นการถาวรที่ระบุในความตกลงฯ สามารถเข้า-ออกผ่านแดน และมีระยะเวลาพำนักได้ครั้งละไม่เกิน ๔ วัน (พักค้างได้ ๓ คืน) โดยใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว(Temporary Border Pass) และผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอชายแดนที่ระบุในความตกลงฯ จะเป็นผู้มีอำนาจออกบัตรผ่านแดนให้ ส่วนหนังสือเดิน ทาง (Passport) ใช้เดินทางเข้าออก ณ จุดผ่านแดนถาวรเท่านั้น สามารถเข้าไปได้ทั่วประเทศ มีระยะเวลาตามที่ประเทศนั้น ๆ กำหนด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!