อยุธยา-ผู้ว่าฯ พาทำบุญเข้าวัดปฏิบัติธรรมทุกวันธรรมสวนะต่อเนื่องจากเทศกาลปีใหม่ 2567

อยุธยา-ผู้ว่าฯ พาทำบุญเข้าวัดปฏิบัติธรรมทุกวันธรรมสวนะต่อเนื่องจากเทศกาลปีใหม่ 2567

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 10 มกราคม 2567 ที่ วัดศาลาปูน อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการพิธีทำบุญตักบาตร เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ภายใต้กิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาทำบุญ” โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา พลตำรวจตรี โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.ตร.ภ. หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา และพุทธศาสนิกชน สวมใส่ผ้าไทยมาร่วมทำบุญตักบาตร และฟังเทศน์ปฏิบัติธรรม โดย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น ได้ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร จุดเทียนส่องธรรม และถวายไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ โอกาสนี้ ประธานสงฆ์ ได้นำพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตตภาวนา ต่อจากนั้น ประธานสงฆ์ได้แสดงพระธรรมเทศนา
          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ คณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ภายใต้กิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาทำบุญ” เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป และกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวทุกวันธรรมสวนะ ตลอดปีงบประมาณ 2567

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!