บุรีรัมย์-จัดพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันมรณภาพ และพิธีวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์เจดีย์ พระเทพมงคลวัชราจารย์

บุรีรัมย์-จัดพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันมรณภาพ และพิธีวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์เจดีย์ พระเทพมงคลวัชราจารย์

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

                   เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ วัดกระดึงทอง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันมรณภาพ และพิธีวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์เจดีย์ พระเทพมงคลวัชราจารย์ (หลวงปู่เหลือง ฉนุทาคโม) ณ มณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ วัดกระดึงทอง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ นายอำเภอบ้านด่าน พ่อค้า คหบดี ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
                 โดยมีคณะสงฆ์พระเถระชั้นผู้ใหญ่ประกอบด้วยพระราชพิศาลสุธี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ธรรมยุต พระครูญาณกิจไพศาล (ปู่ใหญ่) วัดตาเต็น จังหวัดสุรินทร์ พระราชวชิรญาณโกศล วัดป่าศรัทธาถวาย(ถ้ำเต่า) จังหวัดอุดรธานี และพระเทพวชิรเมธาจารย์ วัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร และคณะสงฆ์หมูใหญ่ร่วมพิธี  มีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าอัฐิพระเทพมงคลวัชราจารย์ (หลวงปู่เหลือง ฉนทาคโม) พิธีกรอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล พิธีกรอาราธนาพระธรรม พระสงฆ์สวดมาติกา ทอดผ้าไตร 10 ไตร ถวายพระสงฆ์บังสุกุล หลังจากนั้น คณะสงฆ์นำประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์เจดีย์ พระเทพมงคลวัชราจารย์(หลวงปู่เหลือง ฉนทาคโม) พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระอนุโมทนา
                 สำหรับพิพิธภัณฑ์เจดีย์ พระเทพมงคลวัชราจารย์ จะเป็นแหล่งที่รวบรวมเกร็ดประวัติและการฏิบัติตามแนวปฏิปทาของหลวงปู่เหลือง มาประดิษฐานให้ลูกหลาน นักเรียน นักศึกษา พุทธศาสนิกชน ได้ศึกษาเรียนรู้ มีการออกแบบ ด้วยสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ตัวพิพิธภัณฑ์เจดีย์ที่สวยงาม ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งรวบรวมแนวทางการบำเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญา ของหลวงปู่ให้ เป็นแนวทางให้กับอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและนำมาประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิตสืบต่อไป

               ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ที่ สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 Mhz, AM 1368 Khz และ Facebook Fanpage : สวท.บุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!