นครปฐม-จัดกิจกรรมจิตอาสาบำรุงต้นไม้ทรงปลูก และทำความสะอาดวัดบางช้างเหนือ

นครปฐม-จัดกิจกรรมจิตอาสาบำรุงต้นไม้ทรงปลูก และทำความสะอาดวัดบางช้างเหนือ

ภาพ-ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน/คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน

                 วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำรุงต้นไม้ทรงปลูก และทำความสะอาดวัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมีความผาสุกร่มเย็น นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและประชาชน เกิดจิตสำนึกในการทำความดี สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์ สถานที่สำคัญของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
              สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้นำข้าราชการ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันรดน้ำ บำรุงดิน ต้นโพศรีมหาโพธิ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปลูกเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2519 และต้นสาละ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2536 อีกทั้งได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในบริเวณวัดบางช้างเหนือ ให้มีความสะอาดและสวยงาม นอกจากนี้ วัดบางช้างเหนือ ได้จัดนิทรรศการ “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญา คิดค้นโครงการในพระราชดำริหลายพันโครงการ อันเป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!