นครปฐม-เหล่ากาชาดจังหวัดมอบเตียงรับบริจาคโลหิตและเครื่องเขย่าเลือด

นครปฐม-เหล่ากาชาดจังหวัดมอบเตียงรับบริจาคโลหิตและเครื่องเขย่าเลือด

ภาพ-ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

                 วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ที่โรงพยาบาลนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีมอบเตียงรับบริจาคโลหิตและเครื่องเขย่าเลือด เพื่อใช้ในการรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ ในการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
               โดยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากชาดจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า โรงพยาบาลนครปฐม ได้มีหนังสือขอรับการสนับสนุนเตียงรับบริจาคโลหิต และเครื่องเขย่าเลือด เพื่อใช้ในการรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั้งภายในโรงพยาบาลนครปฐม และโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่ายจังหวัดนครปฐม รวม 8 แห่ง ซึ่งจะขยายขนาดของหน่วยรับบริจาคโลหิต ให้สามารถรองรับผู้บริจาคโลหิตนอกสถานที่ให้ได้มากขึ้น
               เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม จึงได้ขอรับบริจาคเงินจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เพื่อจัดซื้อเตียงรับบริจาคโลหิตและเครื่องเขย่าเลือด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 583,700 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยนำเงินที่ได้รับการบริจาคจำนวนดังกล่าว ไปจัดซื้อเตียงรับบริจาคโลหิต เพื่อใช้ในการออกรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ จำนวน 6 เตียง และเครื่องเขย่าเลือด จำนวน 2 เครื่อง มอบให้กับโรงพยาบาลนครปฐม ในครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!