ชลบุรี-ได้ผู้ชนะเลิศแล้ว..!!สุดยอดภาพถ่าย”Nongnooch Pattaya Photo Contest 2023″จากนักถ่ายภาพทั่วประเทศ

ชลบุรี-ได้ผู้ชนะเลิศแล้ว..!!สุดยอดภาพถ่าย”Nongnooch Pattaya Photo Contest 2023″จากนักถ่ายภาพทั่วประเทศ

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

             ณ สวนนงนุชพัทยา ได้จัดพิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศ การประกวดภาพถ่าย Nongnooch Pattaya Photo Contest 2023 ครั้งที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา โดยมี คุณ กัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา อาจารย์ วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศน์ศิลป์ (ศิลปะภาพถ่าย) พ.ศ. 2552 คุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ ช่างภาพมือรางวัลและกรรมการตัดสินภาพถ่ายระดับนานาชาติ รศ. ดร. ชวาล คูร์พิ พัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยี ทางภาพและการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณสุวิชา เปรมใจชื่น ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โฟโต้ ไฟล์ จำกัด คุณอดุล ตัณฑโกศัย กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแถลงข่าวประกาศผลการตัดสิน
            โดยการจัดประกวด ครั้งนี้ มีช่างภาพจากทั่วประเทศ ส่งภาพเข้าประกวดมากกว่า 2,000 รูป ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้ รางวัลประกวดภาพถ่าย มี 3 ประเภท 1.กล้องทั่วไปและมือถือ รางวัลชนะเลิศ : เงินสด 100,000 บาท คุณวิรัตน์ กันฉลาด ชื่อภาพหนุมานอมพลับพลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1: เงินสด 30,000 บาท คุณเสกสรร เสาวรส รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินสด 20,000 บาท คุณธานีสุวรรณรัตน์ 2.รางวัลพิเศษ Nongnooch Pattaya Award : เงินสด 50,000 บาท คุณนพดล นิยมไทย ชื่อภาพ : แสงทองแห่งธรรม
              3.ภาพถ่ายจากโดรน รางวัลชนะเลิศ เงินสด 50,000 บาท คุณสุชาติ เกื้อทานชื่อภาพให้โลกรับรู้ว่าฝีมือคนไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินสด 20,000 บาท คุณทรงพล เทศกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินสด 10,000 บาท คุณอัครายชญ์ เพ็ชร์อำไพ 4. Nongnooch’s Ai-Based Image รางวัลชนะเลิศ : เงินสด 50,000 บาท คุณปฏิญา สิงห์โตเจริญไพศาล ชื่อภาพสวนนงนุชและโลก Ai รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินสด 20,000 บาท คุณนรินทร์ แสไพศาล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินสด 10,000 บาท คุณธานี สุวรรณรัตน์
               ซึ่งในครั้งนี้ มีการประกวดประเภท Nongnooch’s AI-Based Image ถือเป็นรายการประกวดภาพในลักษณะ Photo-Based AI ครั้งแรกในประเทศไทย และนับเป็นรายการประกวดภาพ AI ที่ให้เงินรางวัลมากที่สุดของประเทศ โดยภาพลักษณะนี้เกิดขึ้นจากการนำภาพถ่าย (Photo) มาผสมผสานกับชุดคำสั่ง (Generative AI prompts) โดยไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างผลงาน และยังมีผู้ได้รับรางวัลชมเชยรวมรางวัลทั้งสิ้น 150 รางวัล มูลค่ามากกว่า 7 แสนบาท สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ที่ www.nongnoochpattaya.com

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!