กาญจนบุรี-สสจ.ฯจัดประชุมขับเคลื่อนด้านสุขภาพ 3 มาตราการ

กาญจนบุรี-สสจ.ฯจัดประชุมขับเคลื่อนด้านสุขภาพ 3 มาตราการ

ภาพ-ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

             เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ.ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมขับเคลื่อนอำเภอสุขภาพดี ชีวียั่งยืน ในการประชุมมีการชี้แจง 3 มาตรการ ได้แก่ 1.กลไกอำเภอสุขภาพดี มีกลไกขับเคลื่อนผ่าน พชอ. (ฝ่ายปกครอง และฝ่ายสาธารณสุข) มีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สนับสนุนอำเภอฯ ผ่านกองทุนสุขภาพ NHSO / SSO / CSMBS 2. Health station 1 ตำบล 1 Health station (สุขศาลา) ทะเบียนคัดกรองสุขภาพให้คำแนะนำสุขภาพ ส่งต่อ รพ.สต. / รพ. ใช้ Digital Health Book / Digital applications / appointments / ID smart card 3. Healthy package กินดี จิตดี ลดเนือยนิ่ง สัมพันธภาพบุคคล สิ่งแวดล้อมปลอดภัย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!