นครสวรรค์-ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฯจัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 4

นครสวรรค์-ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฯจัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 4

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ โดย นายพันศักดิ์ ศรีทอง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์สัญจรครั้งที่ 4/2566 ณ สภาวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้า วัดตากฟ้า พระอารามหลวง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าประคุณพระเทพปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง นางอรวรรณ ตั้งจิตวัฒนากุล ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าและคณะ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมบรรยายพิเศษ
              การประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญ ดังนี้คือ 1.ต้อนรับและแนะนำวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ นางเบญจมาส บุญเทพ 2.แสดงความยินดีกับนายพันศักดิ์ ศรีทองและนางณพปพัชร์ วรายนต์พินิจ ที่ได้รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้น 2 และนายสรสิทธิ์ อินทร ที่ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์กับวัฒนธรรม รางวัล “วัฒนคุณาธร” 3.รับฟังนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดและวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 4.แถลงผลการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ผ่านมา 5.ติดตามการดำเนินงาน เช่น การสวมใส่ผ้าไทยไปวัด การติดตามการดำเนินงานชมรมวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา การจดแจ้งเครือข่ายทางวัฒนธรรม 6.พิจารณาแนวทางในการดำเนินงานเช่น การประชุมใหญ่ประจำปี 2566 การวางแผนการดำเนินงานในปี 2567 การตัดทำของขวัญของที่ระลึกปีใหม่ 2567 มอบแก่ที่ปรึกษา กรรมการสภาฯ และเครือข่าย 7.เรื่องอื่นๆ เช่น รับฟังข้อคิดข้อเสนอแนะต่างๆ การร่วมงานประเพณี การทำบุญ ทำกุศลต่างๆ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!