ตาก-แถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง

ตาก-แถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

               เมื่อวันที่ 9 พ.ย.6 6เวลา 18.00 น. ที่เวทีริมน้ำปิง อำเภอเมืองตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง ประจำปี 2566 โดยมี นายกเทศมนตรีเมืองตาก ,ผู้แทนเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ,ผอ.ททท.ตาก ,วัฒนธรรมจังหวัดตาก ,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และรอง ผกก.สภ.เมืองตาก ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานฯ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 27 พ.ย.66 ณ ริมแม่น้ำปิง อ.เมืองตาก เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น จ.ตาก ให้คงอยู่สืบไป โดยการจัดงาน เน้นปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่
               นายณพล ชยานนท์ภักดี นายกเทศมนตรีเมืองตาก กล่าวว่า การจัดงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีดั้งเดิมที่มีรูปแบบและเอกลักษณ์เฉพาะของชาวจังหวัดตากให้คงอยู่ ซึ่งงานประเพณีลอยกระทงสาย ถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีระดับชาติ โดยเน้นในเรื่องของการลอยกระทงปลอดแอลกอฮอล์ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติดอื่นๆ โดยได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ มาช่วยอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยในงาน
               สำหรับการจัดงานนั้น เริ่มมีการดำเนินกิจกรรมการจัดงานตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕๖6 เป็นต้นไป สำหรับกิจกรรมในค่่ำคืนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 มีการจัดกิจกรรมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ดาวรุ่ง ลูกทุ่งกระทงกระทงสาย”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ค่ำคืนที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ขบวนแห่อัญเชิญพระประทีปพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ รวม 9 พระองค์ และขบวนแห่อัญเชิญถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขบวนเห่เรือ ขบวนแห่สายกระทง
                นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความส าคัญในการอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีอันดีงาม ที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดตาก รวมทั้ง เทศบาลเมืองตาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส านักงานตาก สำนักงานกองทุนส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภ าพ (สสส.) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ห้างร้านต่างๆ ในจังหวัดตาก ซึ่งการจัดงานภาพรวมในระดับจังหวัด เราได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ รวมไปถึงพี่น้องชาวชุมชน และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองตาก ที่ส่งสายกระทงเข้าร่วมการลอยสืบสานอนุรักษ์ประเพณี ในทุกค่่ำคืนมีการแข่งขันการลอยสายลอยเต็มสายน้ำปิงให้นักท่องเที่ยวได้ชม และยังมีกิจกรรมต่างๆ เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมอีกมามาย ที่สำคัญการที่เราได้ร่วมมือกับ สสส. และ สคล. ทำให้ภายในบริเวณงานมีความปลอดภัยมากขึ้น ประชาชนที่มาเที่ยวชมงานจะรู้สึกอุ่นใจ เนื่องจากมีการกำหนดเป็นพื้นที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่
              งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเป็นประเพณีที่เริ่มต้นจากการละเล่นพื้นถิ่นผ่านการส่งเสริม การอนุรักษ์ และการร่วมมืออย่างบูรณาการกับทุกภาคส่วนจนกลายเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ในระดับประเทศและสากล ซึ่งในปีนี้เชื่อว่านักท่องเที่ยวจะหลั่งไหลมาร่วมความงาม ความมหัศจรรย์ของสายน้ำปิงต้นกำเนิดของงานกระทงสาย พร้อมซึมซับบรรยากาศที่สงบและเรียบง่ายของชาวตาก โดยจังหวัดตากเองได้มีการส่งเสริมการจัดงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี เราจะได้เห็นความมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดตากบูรณาการการจัดงานให้ออกมายิ่งใหญ่ที่สุด งานประเพณีลอยกระทงสายถือเป็นงานส าคัญที่คนจังหวัดตากมีความภาคภูมิใจ และร่วมกันอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่สืบไป
              ในส่วนของการเที่ยวตาก รับลมหนาว ฤดูหน าว แบบนี้ เป็นอ ะไรที่ เหมาะกับการเที่ยวป่ เขา ชมทะเลหมอก ท่ามกลางธรรมชาติหนาวๆ เย็นๆ โดยเฉพาะจังหวัดตาก มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ยอดนิยมหลายแห่งรวมถึงวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นที่โดดเด่น โดยเฉพาะอุทยานต่างๆในพื้นที่ ในช่วงฤดูหนาวนี้ ทุกแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตาก จะมีทะเลหมอกกระจายไปทั่วทุกพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังความเขียวขจี ความชุ่มเย็นปนสายหมอก ที่ล่องลอยอยู่มากมาก อาทิเช่น ม่อนกิ่วลม ม่อนครูบาใสในอุทยานแห่งชาติแม่เมยน้ำตกแม่ระเมิง อีกทั้งม่อนหมอกตะวัน จุดไฮไลน์ของอำเภอพบพระ หากใครที่ชอบศึกษาเส้นทางธรรมชาติ พันธุ์พืช หรือมาแอบดูบรรดาสรรพสัตว์ในผืนป่าที่อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ ก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่สามารถเดินทางได้สะดวก ก็มีทะเลหมอกไปทั่วผืนป่าไม่แพ้กัน ใครไม่เคยเห็นสายธารน้ าตก กว่า 97 ชั้น ที่ลดหลั่นลงมาเสมือนม่านน้ำขนาดใหญ่สีขาว งดงามเยี่ยงนี้ ต้องช่วงเวลาดีๆ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ในช่วงฤดูหนาวนี้ งดงามยิ่งนัก น้ำตกปิตุ๊โกร หรือ น้ำตกเปรโต๊ะลอซู น้ำตกที่ไหลลงมาจากยอดเขามะม่วงสามหมื่น ความสูงราว 500 เมตร ไฮไลท์ของน้ำตกแห่งนี้คือ ลักษณะของน้ำที่ไหลลงมาบรรจบกันจากทางซ้ายและทางขวา ท าให้มีรูปทรงคล้ายๆรูปหัวใจนั่นเอง แม้การเดินทางเข้าไปถึงตัวน้ำตกจะค่อนข้างยากลำบากหน่อย เพราะต้องใช้เวลาราวๆ 4-5 ชั่วโมง เลยทีเดียว แต่ถ้าใครเข้าไปถึงแล้วก็ต้องหายเหนื่อยกับความสวยงามน้ำตกแห่งนี้อย่างแน่นอน และที่พลาดไม่ได้น้ำตกทีลอซู แหล่งท่องเที่ยวที่งดงามโด่งดังติด 1 ใน 7 ของโลกเลยทีเดียว
               ฤดูหนาวของจังหวัดตาก สามารถท่องเที่ยวได้ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงกลางเดือนมกราคม หากคุณพร้อมแล้ว เตรียมเสื้อกันหนาวสีสดสวย แล้วออกไปลุยกัน และจังหวัดตาก ยังมีอีกหนึ่งกีฬาท้าทายให้คุณได้มาสัมผัส กันช่วงรับลมหนาว วิ่งเทรลผ่าทะเลหมอก ชมพระอาทิตย์ยามเช้า ได้แก่กิจกรรม TULAY TRAIL 2023 กำหนดจัดในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 จุดปล่อย ณ โรงเรียนบ้านแม่จวาง อำเภอท่าสองยาง ที่รวบรวมความสวยงามของดอยอันดับต้นของจังหวัดตาก คือ ดอยทูเล ดอยจอวาเล ม่อนคลยุ และดอยเลอกวาเดาะ และอีกหนึ่งสนามเทรลของจังหวัดตาก คือ Ultra Trail Doi Soi Malai 2024 เป็นรายการปิดท้ายของรายการ TAK TRAIL SERIES 2023-2024 ซึ่งจะเป็นการรวบรวมความสวยงามและความเป็นอีกหนึ่ง ไฮไลท์ของสนามเทรลในจังหวัดตาก ที่มีความสูงกว่า 1600 เมตร และขึ้นชื่อว่าเป็นหลังคาเมืองตากกำหนดจัดในวันที่ 13-14 มกราคม 2567 จุดปล่อยตัว ณ น้ าตกแก่งห้วยตาก อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย อำเภอบ้านตาก 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!