สระแก้ว-สสจ.จัดประชุมถอดบทเรียนและ พัฒนาแนวทางการนิเทศงานฯ พิจารณาเกณฑ์การประเมิน CUP AWARD

สระแก้ว-สสจ.จัดประชุมถอดบทเรียนและ พัฒนาแนวทางการนิเทศงานฯ พิจารณาเกณฑ์การประเมิน CUP AWARD

ภาพ-ข่าว:วงศกร ศรีสวัสดิ์

             วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน การประชุมถอดบทเรียนและพัฒนาแนวทางการนิเทศงานฯ และประชุมถอดบทเรียน พิจารณาเกณฑ์การประเมิน CUP AWARD จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาในแง่มุมต่างๆให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้การดำเนินงานสำเร็จ และหาแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป ณ ห้องประชุม พล.ร.ต. นพ. วิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้แทนโรงพยาบาลทุกแห่ง ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!