อุทัยธานี-พาณิชย์ฯ สุ่มตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดไทยธรรม ชุดสังฆทานและเครื่องกฐิน

อุทัยธานี-พาณิชย์ฯ สุ่มตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดไทยธรรม ชุดสังฆทานและเครื่องกฐิน

ภาพ-ข่าว:วราภรณ์ จันทรังษ์

                สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกสุ่มตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดไทยธรรม ชุดสังฆทาน และเครื่องกฐิน ในช่วงเทศกาลทอดกฐิน ป้องกันร้านฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาไม่เป็นธรรม และป้องกันนำสินค้าหมดอายุมาวางขาย อันจะเป็นผลเสียกับพระสงฆ์ที่รับการถวายจากพุทธศาสนิกชน
              ที่จังหวัดอุทัยธานี วันนี้ ( 7 พ.ย. ) นางวิมล เจริญฤทธิ์ พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัย ธานี ตำรวจ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมออกสุ่มตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดไทยธรรม ชุดสังฆทาน และเครื่องกฐิน ในช่วงเทศกาลทอดกฐิน ในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เนื่องจากช่วงหลังจากจากเทศกาลออกพรรษา เป็นช่วงของเทศกาลทอดกฐิน จะมีประชาชนจำนวนมากใช้จ่ายซื้อชุดไทยธรรม ชุดสังฆทาน และเครื่องกฐินกันเป็นจำนวนมาก

              ดังนั้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกสุ่มตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดไทยธรรม ชุดสังฆทาน และเครื่องกฐิน ในช่วงเทศกาลทอดกฐิน เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าดังกล่าว และเพื่อกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 65 พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 1 กรกฎา คม 2566 เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ กำหนดให้ผู้จำหน่ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้า พร้อมทั้งแสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุ และราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดไทยธรรม หรือชุดสังฆทาน และค่าภาชนะบรรจุ รวมทั้งเป็นการป้องปรามการขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม และป้องกันร้านค้านำสินค้าที่หมดอายุมาวางขาย
             ทั้งนี้ทางคณะที่ออกตรวจยังแนะนำให้พุทธศาสนิกชน ในการเลือกซื้อชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ควรตรวจดูฉลาก สังเกตวันหมดอายุ สิ่งของที่บรรจุไม่ควรใส่อาหารหรือยาปนกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ หีบห่อต้องสะอาดไม่ฉีกขาด เพื่อให้ได้ของที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อพระภิกษุสงฆ์ และเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเปรียบเทียบคุณภาพ ชนิด และปริมาณกับราคาสินค้าที่จะซื้อได้โดยสะดวก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!