นครสวรรค์-สคอ.จับมือ สสส.เสริมศักยภาพสื่อ

นครสวรรค์-สคอ.จับมือ สสส.เสริมศักยภาพสื่อ

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เครือข่ายลดอุบัติเหตุ จับมือ Co-Creation Platform สสส. หนุนเสริมศักยภาพสื่อ ร่วมเรียนรู้ ทดลองใช้แพลทฟอร์มออนไลน์ ช่วยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและรวดเร็ว พร้อมเป็นพื้นที่ด้านการออกแบบสื่อเพิ่มประสิทธภาพด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
            เมื่อวันที่ 7 พ.ย.66 ที่โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับโครงการ Co-Creation Platform จัดประชุมความร่วมมือเครือข่ายสื่อ เพื่อความปลอดภัยทางถนน เสริมสร้างศักยภาพแกนนำสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน ซึ่งมีการเสวนา ” การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลกับการทำงานในระบบเครือข่าย ”
             โดย นายวิวรรธน์ แพ่งสุภา ประธานชมรมสื่อออนไลน์ภาคเหนือ 17 จังหวัด นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุลนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.) นายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด นายบำรุง วสันตกรณ์ ประธานกรรมการนโยบายสถานีไทย เคเบิล บรอดแคสติ้ง และดำเนินการเสวนาโดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)
               นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมาถือว่าดีขึ้น แต่สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตยังคงน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะเรื่องความเร็ว ถึงแม้ว่าจำนวนครั้งจะลดลงในบางพื้นที่ แต่เมื่อเกิดเหตุอัตราความสูญเสียยังคงสูง เนื่องจากสภาพถนนที่ดีขึ้น ทำให้รถใช้ความเร็วยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันกลไลภาครัฐก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ) กลไกหนุนเสริม การบริหารจัดการที่มีตั้งแต่ระดับประเทศลงไปยังระดับพื้นที่ พร้อมทั้งมีการสนับสนุนแก้ไขกฎระเบียบ กติกา ทำให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการมากขึ้น แต่ก็ยังพบว่าขีดความสามารถของท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายังมีข้อจำกัด
               นายพรหมมินทร์ กล่าวต่อว่า สคอ. ในฐานะที่ทำงานร่วมกับสื่อมวลชนมาอย่างยาวนานและเล็งเห็นว่าสื่อมวลชนคือบุคคลสำคัญที่จะนำนโยบายของภาครัฐส่งผ่านไปยังฝ่ายปฏิบัติการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน ดังนั้นการเสริมสร้างศักยภาพสื่อจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยแกนนำสื่อมวลชนที่เข้าร่วมในครั้งนี้ มีทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์และออนไลน์ จากส่วนกลางและภูมิภาค กว่า 60 คน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดทิศทางการทำงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ร่วมกัน ซึ่ง สสส.ได้มีการหนุนเสริมให้มีเครื่องมือที่เรียกว่า “Co-Creation Platform” ที่จะมาช่วยเสริมศักยภาพแก่สื่อมวลชนอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้สื่อมวลชนได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารที่หลากหลายได้มากขึ้น และสามารถผลิตสื่อในรูปแบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง จะทำให้การสื่อสารประชาสัมพันธ์มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และทำให้การรณรงค์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
               นางสาวมาริสา นิยมพงษ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ Co-Creation Platform กล่าวว่า Co-Creation Platform (C-CP) คือ แพลตฟอร์มออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ร่วมเพื่อการพัฒนาและใช้สื่อสุขภาวะในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การกิน การอยู่ การใช้ชีวิต อย่างมีสุขภาวะ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง สสส. กับพันธมิตรเครือข่าย ผู้นำการเปลี่ยนแปลง และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) และใช้ประโยชน์จากสื่อองค์ความรู้สุขภาวะ
               ซึ่ง Co-Creation Platform นี้จะรวบรวมองค์ความรู้ด้านสุขภาวะจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ สามารถเก็บความรู้และสื่อในกระเป๋าตนเอง เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนข่าวสาร เป็นพื้นที่ด้านการออกแบบให้กับผู้ที่ต้อง การทำสื่อมาพบกับผู้ที่มีความถนัดพร้อมผลิตสื่อให้ตรงตามความต้องการ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ตามบริบทของตนเอง และเป็นพื้นที่ ที่ช่วยให้งานออกแบบสื่อสุขภาวะเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องมือและตัวช่วยหลากหลายที่ออกแบบมาใช้กับผู้ใช้ที่แม้ไม่มีประสบการณ์ด้านออกแบบมาก่อน ก็สามารถสร้างสื่อเพื่อใช้งานในแต่ละประเภทที่อยู่ในระบบเทมเพลตให้เลือกใช้งานได้ โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปร่วมได้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!