นครสวรรค์-นายก อบจ.ประชุมฝ่ายบริหารร่วมกองสาธารณสุข วางแผนเคลื่อนย้ายกายอุปกรณ์ส่งไปยัง รพ.สต. ที่มีผู้ป่วยร้องขอ

นครสวรรค์-นายก อบจ.ประชุมฝ่ายบริหารร่วมกองสาธารณสุข วางแผนเคลื่อนย้ายกายอุปกรณ์ส่งไปยัง รพ.สต. ที่มีผู้ป่วยร้องขอ

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             เมื่อเวลา 14.15 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ อบจ.นครสวรรค์ พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นายมานพ บุญผสม นายเชิดพันธ์ุ มาศรี นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายกอบจ. นครสวรรค์ นายสันติ จันทร์เผิบ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัดอบจ.นครสวรรค์ ประชุมร่วมกับ นางสาวทัศนีย์ โชติกเจริญสุข เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมวางแผนการเคลื่อนย้ายกายอุปกรณ์ที่จะส่งมอบให้ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.นครสวรรค์
              โดย อบจ.นครสวรรค์ ร่วมหุ้นกับ สปสช. จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครสวรรค์ จัดซื้อกายอุปกรณ์ส่วนหนึ่ง เพื่อนำไปดูแลช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งกายอุปกรณ์ในครั้งนี้มีผู้น้องขอมารวมทั้งหมด 20 รายการ รวมทั้งสิ้น 1,100 ชิ้น
              โดยนายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า “การเคลื่อนย้ายกายอุปกรณ์ทั้งหมดนั้น ไม่อยากให้เป็นภาระให้กับ รพ.สต. เพราะอุปกรณ์บางชิ้นค่อนข้างใหญ่และมีน้ำหนักมาก ประกอบกับทางรพ. สต. ขาดแคลนรถยนต์ และกำลังคนที่จะขนย้าย ให้วางแผนเส้นทางแต่ละจุด เพื่อที่เราจะนำกายอุปกรณ์ไปส่งให้ผู้ป่วยถึงที่ได้เลย”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!