นครสวรรค์ -จัดการสัมมนาเรื่อง”มองอนาคต นครสวรรค์”นครแห่งศิลปะและศิลปะเพื่อการพัฒนาเมืองสู่…ความยั่งยืน

นครสวรรค์ -จัดการสัมมนาเรื่อง”มองอนาคต นครสวรรค์”นครแห่งศิลปะและศิลปะเพื่อการพัฒนาเมืองสู่…ความยั่งยืน

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           เทศบาลนครนครสวรรค์ ขอเชิญชวนร่วมงาน การสัมมนา เรื่อง มองอนาคตนครสวรรค์ นครแห่งศิลปะและศิลปะเพื่อการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 โดยมีกำหนดการ คือ เวลา8.30 น. ลงทะเบียน 09.30 น.นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ และประธานกฎบัตรนครสวรรค์ กล่าวรายงาน ต่อมาเวลา 09.45 น. นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวเปิดงาน และมอบนโยบาย การเสนอตัว เป็นเจ้าภาพจัดงานThailand Bienale, NAKHONSAWAN ต่อจากเชียงราย และร่วมเสวนา
            เวลา 10.00 น. อาจารย์กมล ทัศนาญชลี บรรยายเรื่อง งานเทศกาลศิลปะนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ ประเทศอิตาลี อาจารย์ฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล บรรยายเรื่องการออกแบบเมืองศิลปะเสวนาเรื่อง “มองอนาคต นครสวรรค์เมืองแห่งศิลปะ” ผู้เข้าร่วมเสวนา คือ 1. นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 2. นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์และรองประธานกฎบัตรไทย 3. อาจารย์กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลปี (จิตรกรรมและสื่อผสม ประจำปี 2540) 4. อาจารย์ฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล ศิลปินสถาปนิก ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร ปี 2563 5. นางสาวสุชารัตน์ แสงอรุณ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครสวรรค์ 6. รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง คณบดีคณะมนุษศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 7. นายพิพัฒน์ อัฒพุธ นักสื่อสารมวลชนชำนาญการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ผู้ดำเนินรายการ
             สะท้อนความคิดเห็น “มองอนาคต นครสวรรค์เมืองแห่งศิลปะ” ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย 1. ประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ 2. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหารนครสวรรค์ 3.ประธานหอศิลปันครสวรรค์ 4. วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 5. ประธานกลุ่ม YEC นครสวรรค์ (Young Entrepreneur Chamber of Commerce) 6. นายพิพัฒน์ อัฒพุธ นักสื่อสารมวลชนชำนาญการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ผู้ดำเนินรายการ 16.00 น. ปิดการเสวนา ขอเชิญชวน ผู้สนใจ ประชาชนโดยทั่วไป และผู้มีเกียรติที่ต้องการจะร่วม ประชุม สัมมนา ตามวันและเวลาดังกล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!