นครสวรรค์-นายก อบจ.ลงพื้นที่ติดตามดูการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพื้นที่ อ.บรรพตพิสัย 2 เส้นทาง

นครสวรรค์-นายก อบจ.ลงพื้นที่ติดตามดูการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพื้นที่ อ.บรรพตพิสัย 2 เส้นทาง

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย สิบเอกพิทยา นาคกุญชร และ Mobile Team ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซมถนน พื้นที่ อ.บรรพตพิสัย โดยมี นายลัทธพล ม่วงจีบ ส.อบจ.นครสวรรค์ อำเภอบรรพตพิสัย เขต 3 นำเข้าพื้นที่ 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ติดตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0109 แยก ทล.1 บ้านน้ำหัก ต.บางแก้ว เชื่อมต่อ ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 1,800 เมตร โดยถนนเส้นนี้มีผู้ร้องเรียนมายัง เพจ@องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเดิมถนนชำรุดเป็นหลุมค่อนข้างลึก เป็นอันตรายต่อผู้ใช้เส้นนทาง
            จุดที่ 2 ติดตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0070 บ้านหนองน้ำเขียว-บ้านคลอง ต.ท่างิ้ว เชื่อมต่อ ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 710 เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!