อำนาจเจริญ-จัดมหกรรม BCG และอาหารเมืองสมุนไพร

อำนาจเจริญ-จัดมหกรรม BCG และอาหารเมืองสมุนไพร

ภาพ-ข่าว:ทิพกร หวานอ่อน

            วันนี้ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรม BCG และอาหารเมืองสมุนไพรอำนาจเจริญ และเยี่ยมชมบูทแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร พร้อมร่วมชิมเมนูอาหารเมืองสมุนไพร ที่นำวัตถุดิบในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญมาจัดสรรเมนู จากเชพร้านดังในพื้นที่ ณ ห้องประชุมดอกจาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้
             นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญและภาคีเครือข่ายจากทุกหน่วยงานได้มีการขับเคลื่อนนโยบาย BCG เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภายในจังหวัด มีการพัฒนาสถานประกอบการ สถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ ส่งเสริมการปลูก การจัดหาวัตถุดิบ กลางน้ำ ส่งเสริมการแปรรูป มาตรฐานสถานประกอบการ สถานที่ผลิต รวมถึงมาตรฐานการผลิตภัณฑ์ ตลอดจนปลายน้ำ ส่งเสริมด้านการตลาดการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับอำนาจเจริญเมืองสมุนไพร
               จังหวัดอำนาจเจริญเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เกษตรกรรมและมีสมุนไพรที่หลากหลาย มีคุณภาพ สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ทั้งยา อาหาร เครื่องสำอางเกิดมูลค่าทางเศรษฐ กิจ หนุนเสริม BCG อำนาจเจริญ จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ 2564 จนถึงปัจจุบัน
               สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดมหกรรมในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทาง BCG และเมืองสมุนไพรอำนาจเจริญ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าที่ดีมีคุณภาพจากผู้ประกอบการภายในจังหวัดให้ทุกหน่วยงานและภาคีเครือข่ายทราบ และร่วมเป็นกำลังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
                สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการเวทีเสวนาในหัวข้อ อำนาจเจริญเมืองสมุนไพร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เฟื่องฟู กิจกรรมเปิดตัวเมนูอาหารเมืองสมุนไพร จากวัตถุดิบในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยเชฟฝ้าย ศิโรรัตน์ เถาโท จากร้านหมก และเมนูอาหารจากร้านมุมโอชา ร้านเคพีฟาร์มนาสีดา ร้านทอฮัก การ์เด้น ร้านบ้านนาภูคำ ร้านเถียงนาคาเฟ่ การออกร้านนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร โดยมีภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนของภาคตรัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ กว่า 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!