ตาก-อุทยานแห่งชาติ”น้ำตกพาเจริญ”เตรียมจัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ

ตาก-อุทยานแห่งชาติ”น้ำตกพาเจริญ”เตรียมจัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

          วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 9:00 น. นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอพบพระ ประธานกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ หรือ PAC ครั้งที่ 2/2566 โดยมีวาระในการประชุม ดังนี้ 1. ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ติดตามกรณีพื้นที่บริเวณดอยสนเกี๊ยะ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 2. รายงานผลการปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
           3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 3.1 โครงการปรับปรุงทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ) 3.2 โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน เพื่อติดตั้งบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ) และบ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก 4. รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลานจอดรถอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ)
           5. เรื่องเพื่อพิจารณา : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ) 9 จำนวน โครงการ ดังนี้ 5.1 โครงการก่อสร้างบ้านพักนักท่องเที่ยว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ จำนวน 1 หลัง 5.2 โครงการก่อสร้างบ้านพักอารยสถาปัตย์ 5.3 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง 5.4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าน้ำตกพาเจริญ 5.5 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องสุขา แยกชาย – หญิง จำนวน 1 ชุด 5.6 โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ) 5.7 โครงการปรับปรุงป้ายอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ) 5.8 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก จำนวน 2 หลัง 5.9 โครงการปรับปรุง ป้ายสื่อความหมายต่าง ๆ ภายในแหล่งท่องเที่ยว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!