อุบลราชธานี-มอบบ้านให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

อุบลราชธานี-มอบบ้านให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

             วันนี้ ( 29 ส.ค.66 ) เวลา 10.30 น. นางพัทธานันท์ ยังตรง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน /คณะทำงานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลก่อเอ้ จำนวน 2 ราย
              ประกอบด้วยนางละออง สักพงษ์ อายุ 76 ปี ที่อยู่เลขที่ 101 บ้านยางน้อย หมู่ที่ 1 ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ และนายอุดร บุญลือ 46 ปี ที่อยู่เลขที่ 59 บ้านก่อ หมู่ที่ 5 ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลฯโดยมีปลัดอำเภอ พัฒนาการอำเภอ พัฒนากรประจำตำบลก่อเอ้ นายก อบต.ก่อเอ้ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.ก่อเอ้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านยางน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบ
            ทั้งนี้ ในการดำเนินการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินบัญชีเหรียญประวัติศาสตร์ศาลหลักเมืองเขื่องใน และจากองค์การบริหารส่วนตำบลก่อเอ้ โดยมีแรงงานจิตอาสาจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมดำเนินการก่อสร้างโดยไม่คิดค่าแรงงาน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!