ประจวบคีรีขันธ์-ทม.หัวหิน ติวเข้มนักรียนการทำ CPR กู้ชีพเบื้องต้นให้นักท่องเที่ยวในสถานการณ์วิกฤติ

ประจวบคีรีขันธ์-ทม.หัวหิน ติวเข้มนักรียนการทำ CPR กู้ชีพเบื้องต้นให้นักท่องเที่ยวในสถานการณ์วิกฤติ

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

            เมื่อวันที่ 29 ส.ค.66 ที่โรงแรมนาวีภิรมย์ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2566 มี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหินพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหัวหิน ทีมวิทยากรจากมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน / โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน และทีมภาคีเครือข่ายชมรม Share for Life join for Love ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.4 – 6 จากโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านหัวหิน จำนวน 124 คนเข้ารับการอบรม
            นายนพพร กล่าวว่า เมืองหัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก เทศบาลเมืองหัวหินตระหนักถึงความจำเป็นในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินกับประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือ ฝึกปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR เพื่อช่วยคืนชีวิตให้กับผู้ป่วย และการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) กับผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้อง สามารถขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์และส่งต่อผู้บาดเจ็บได้อย่างปลอดภัย สอดคล้องกับทาง UNESCO ได้ออกมาประกาศว่าเด็กที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป จะต้องมีทักษะในการช่วยเหลือการทำ CPR ได้ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้ ที่ผ่านมามูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน / โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน / ทีม Share for Life join for Love จิตอาสาและอาสาสมัครได้ลงพื้นที่ให้ความรู้กับนักเรียนระดับมัธยมเขตพื้นที่ อ.หัวหิน กว่า 4,000 คนแล้ว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!