ตาก-อ.พบพระ จัดกิจกรรม โครงการขับเคลื่อน โครงการ หนึ่งตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน

ตาก-อ.พบพระ จัดกิจกรรม โครงการขับเคลื่อน โครงการ หนึ่งตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

            เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอพบพระ มอบหมายให้นายสมศักดิ์ พรหมา ปลัดอำเภอพบพระ เป็นประธาน เปิด โครงการขับเคลื่อน โครงการ หนึ่งตำบล 1หมู่บ้านยั่งยืน( Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นรีรัตนราชกัญญา ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพบพระกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลพบพระอำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยมี นายหาญกล้า คณะใน ครู รักษาการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพบพระ พร้อมคณะครู นายพรชิต ทาสา ผู้ใหญ่บ้านพบพระกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลพบพระ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ พบพระ (ศสกร.อ.พบพระ) ประชาชนในพื้นที่บ้านพบพระกลาง ม.2 ตำบลพบพระ จำนวน 50 คน เข้าอบรม ณ ศาลากลางน้ำ ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านพบพระกลาง หมู่ที่ 2 ต.พบพระ
            โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพบพระ นำนักเรียนเขาร่วมอบรมด้วยมีการฝึกอบรมโดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพบพระ ดังนี้ 1.การจัดทำบัญชีครัวเรือน รายรับ-รายจ่าย 2.การจัดทำน้ำยาล้างจาน 3.การให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
            การอบรมตามโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) บ้านพบพระกลาง หมู่ 2 ต.พบพระ เพื่อเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เกณฑ์พื้นฐานหมู่บ้านยั่งยืน 7 ข้อ : ข้อ 2 ความมั่นคงทางอาหาร มิติที่ 5 ด้านหุ้นส่วนและการพัฒนา ตัวชี้วัดที่ 1 การมีภาคีเครือข่ายในหมู่บ้านและ ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดกิจกรรมของภาคีเครือข่ายและโครงการอำเภอ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยมีวิทยากรเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอพบพระ เจ้าหน้าพัฒนาชุมชนอำเภอพบพระ เจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอพบพระ มาให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!