ร้อยเอ็ด-เปิดตลาดน้ำ ตลาดบกฮิมคลอง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้ชุมชน

ร้อยเอ็ด-เปิดตลาดน้ำ ตลาดบกฮิมคลอง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้ชุมชน

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ตลาดฮิมคลอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตลาดน้ำ ตลาดบกฮิมคลอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ประกอบการ องค์การภาคเอกชน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม
              ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมดังกล่าวฯ ขึ้น เพื่อส่งเสริมและยกระดับให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนที่นำสินค้ามาจำหน่าย
              นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและภาษาไทย กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดคัดลายมือ ประกวดวาดภาพระบายสี อันจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ภายใต้โครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้วยพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางวัฒนธรรม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!