อุบลราชธานี-อำเภอนาตาล จัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม

อุบลราชธานี-อำเภอนาตาล จัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

                    วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2566 เวลา 07.00 น. นายอุบล พีระพรปัญญา นายอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีพระครูวีรวรานุกูล เจ้าคณะอำเภอนาตาล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมนำสู่ทานศีลภาวนาตามภารกิจการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัด ชุมชนและราชการระดับอำเภอ ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
                    “ตักบาตรร่วมใจ ใส่ผ้าไทยพื้นบ้าน สืบสานประเพณี วิถีชุมชน คนอำเภอนาตาล สามัคคี ประจำปี 2566” เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญตักบาตรร่วมกันสืบทอดประ เพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และได้ลงพื้นที่เยี่ยม ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ จำนวน 6 ราย ณ บ้านทางโค้ง หมู่ที่ 13 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!